Prasidėjo registracija į 12-ąją Jono Prano Aleksos tarptautinę mokslinę konferenciją

Prasidėjo registracija į 12-oji Jono Prano Aleksos tarptautinę mokslinę konferenciją „Valstybės vizijos raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“, kuri įvyks 2019 m. rugsėjo 20–21 d. Šiaulių universiteto centrinėje bibliotekoje (Vytauto 84). Konferencija skirta Lietuvos mokslininkų sąjungos veiklos 30-mečiui.

Konferencijos programa ČIA
 
Registracijos forma ČIA

Registration is HERE.

Registration to the 12th Jonas Pranas Aleksa international interdisciplinary scientific conference “Development of the State Vision: national and international context” has been started (more information).

Konferencijos rengėjai: Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas ir Lietuvos mokslininkų sąjunga.

Svarbiausias kasmet rengiamų konferencijų bruožas – mokslinės diskusijos tęstinumas ir galimybių koordinuoti įvairiose institucijose vykdomus tyrimus paieška. Stiprėjant miesto ir užmiesčio vietovių integracijai ir ryškiai keičiantis jų ūkinei veiklai, agrariniame sektoriuje vis drąsiau diegiant industrines ir informacines technologijas, konferencijoje pirmą kartą skiriamas dėmesys urbanistinės raidos tematikai. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio taip pat skiriama pilietinės visuomenės formavimui, tautinės tapatybės paieškoms globalizacijos kontekste ir nacionalinės valstybės vaidmens kaitai Europos Sąjungoje.

Dvyliktą kartą rengiamos tarpdisciplininės konferencijos tikslas – telkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, tyrinėjančius skirtingo ekonominio išsivystymo regionų raidą, bei praktikus, galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimosios bendros veiklos gaires.

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas – prof. dr. Jonas Jasaitis, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademijos užsienio skyriaus narys, Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyriausiasis redaktorius;

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas – Valentinas Aleksa, Sūduvos krašto mokslo akademijos prezidentas, Pasaulio Aleksų giminių istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas, vicepirmininkas – prof. dr. (HP) Teodoras Tamošiūnas, Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto profesorius.

Konferencijoje laukiama pranešimų šiomis temomis:

1. Didmiesčių ir regioninių centrų vaidmens kaita valstybės strategijoje.

2. Optimalus vietinių gamtos, infrastruktūros ir žmonių išteklių panaudojimas

3. Darnios regioninės politikos formavimas valstybėje – piliečių bazinių socialinių poreikių tenkinimas. Laimės ekonomika. Gerovės valstybė

4. Valstybės demografinės politikos formavimas

5. Savivaldos organizavimo, jos veiklos turinio ir metodų tobulinimas

6. Bendruomeninio judėjimo skatinimas ir socialinių inovacijų diegimas

7. Visuotinis sveikos gyvensenos diegimas

8. Žmogaus vaidmens kaita, artėjant ketvirtajai industrinei revoliucijai. Sociokultūrinės situacijos tobulinimas ir prasmingo gyvenimo principų diegimas.      

Konferencijoje bus organizuotos šios sekcijos:

1. Atokių regionų socioekonominės raidos perspektyvos

2. Verslo diversifikacija (agrarinio ir neagrarinio verslo plėtros kryptys) žemo urbanizacijos lygio regionuose.

3. Skirtingo urbanizacijos lygio regionų sociokultūrinės situacijos pokyčiai

4. Jaunųjų tyrėjų darbai: skirtingo urbanizacijos lygio regionų situacija ir perspektyvos

Numatoma konferencijos pranešimų trukmė: plenariniuose posėdžiuose – iki 30 min., sekcijose – iki 25 min.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
 
Konferencija vyks 2019 m. rugsėjo 20-21 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai).
Straipsnių pateikimas mokslo darbų leidiniui „Socialiniai tyrimai“ el. paštu adresu social.research@su.lt – iki 2019 m. spalio 30 d.
Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas. Straipsnio spausdinimo mokestį reikės sumokėti, tik gavus pranešimą, kad straipsnis po recenzavimo tinkamas spausdinti.
Registracija: iki 2019 m. rugsėjo 15 d.

Kontaktai: Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas. Telefonai: darbo: + 370 41 595 786; + 370 41 595 886, mobilus: + 370 699 689 47. Adresas: P. Višinskio 25, Šiauliai, LT-77156, el. paštas mokslolietuva@gmail.com  

Konferencijos rengėjų informacija
Grįžti