.

Projektas „TĘSK“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001
Projekto trukmė 2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d. (48 mėnesiai)

Trumpas projekto apibūdinimas

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.

Koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą.

Veiklos:

1. Pedagoginė stažuotė – vienerių metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuri privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.

  • Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl pedagogų reglamento patvirtinimo“ įteisinta pedagoginė stažuotė pirmaisiais darbo metais švietimo įstaigoje.
  • Nacionalinė švietimo agentūra (anksčiau - Ugdymo plėtotės centras) vykdomu projektu „Tęsk“ nuo 2018 mokslo metų pradžios organizuoja pedagoginės stažuotės (toliau – stažuotės) išbandymą, kurio rezultate bus sukurtas veiksmingai veikiantis stažuotės modelis ir jo įgyvendinimui reikalingi instrumentai.
  • Projekto partneriai – aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimo programas bendradarbiaudamos su švietimo įstaigomis ir Nacionaline švietimo agentūra koordinuoja pedagoginės stažuotės įgyvendinimą.

2. Studijų, leidžiančių įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją, vykdymas.

  • Organizuojamos studijos, leidžiančios praktikuojantiems pedagogams įgyti papildomą / kitą profesinį / dalykinį pasirengimą.
  • Siekiant sudaryti sąlygas asmenims iš kitų sektorių ateiti į švietimo sistemą (dirbti mokykloje), projekte bus sudarytos galimybės neturintiems pedagogo kvalifikacijos asmenims ją įgyti.

Koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus kolegija, Mykolo Romerio universitetas.

Projekto vadovė Šiaulių universitete doc. dr. Rima Bakutytė tel. 8 41 595851

Stažuočių klausimais konsultuoja doc. dr. Edita Musneckienė tel. 8 41 393016, Edita Verygienė tel. 8 41 595 853