Šveicarijos Vyriausybės stipendijos 2020-2021 akademiniams metams

Siūlomų stipendijų tipai kandidatams iš Lietuvos Respublikos:

Research Scholarships – mokslinės stažuotės visų studijų / mokslo krypčių aukštos akademinės kvalifikacijos doktorantūros studijų studentams, tyrėjams bei jauniems gydytojams, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį. Pažymėtina, kad paraiškos teikėjo kandidatūra bus svarstoma tik tuo atveju, jeigu bus gauta nominacija iš pasirinktos Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos akademinio mentoriaus;

PhD Scholarships – doktorantūros studijos visose studijų / mokslo kryptyse, asmenims, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį;

Postdoctoral Scholarships – podiplominės studijos visų studijų / mokslo  krypčių tyrėjams, įgijusiems mokslo daktaro laipsnį;

Fine Arts Scholarships – magistrantūros studijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusiems įvairių meno krypčių studentams bei jauniems menininkams.

Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinės komisijos (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students) patvirtintiems kandidatams yra numatoma skirti vienos kelionės į studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal išmoką (skiriama iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų).

Daugiau informacijos rasite:

https://stipendijos.lt/galimybes/sveicarijos-vyriausybes-stipendijos-2020-2021-akademiniams-metams/#dalis-stipendij-tipai