Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis

LR Seimas 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais! Šia proga organizuojamas seminaras, kuriame gausiais autentiškais pavyzdžiais bus pristatomas pats svarbiausias ir išskirtiniausias žemaičių tradicinės kultūros elementas - žemaičių kalba. Apžvelgiama žemaičių kalbos ir žemaitiško rašto istorija. Išryškinami svarbiausi žemaičių kalbos tapatybės ženklai. Akcentuojamas žemaitiškos kalbėsenos savivertės, prestižo augimas.

Programos rengėjas Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų dr. docentas Juozas Pabrėža, 2017 m. pabaigoje pristatęs vieną svarbiausių savo gyvenimo darbų – mo­nog­ra­fi­ją „Že­mai­čių kal­ba ir ra­šy­ba“ ir pelnęs Šiaulių universiteto Metų mokslininko‘2017 nominaciją.

ü  Seminaro trukmė 6 akad. val.

ü Seminaro dalyvio mokestis 20 €

ü Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

ü Data: 2019 m. lapkričio 6 d. 13.00 val.

ü Vieta: Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, Šiauliai.

ü  Esant poreikiui, susidarius grupei seminaras gali būti vykdomas Jūsų įstaigoje ar Jūsų mieste.

ü  Informacija ir registracija iki š. m. lapkričio 2 d.: tel. nr. 8 41 595 854, el.p. birute.brackiene@su.lt

Internetinė registracija: https://forms.gle/eqfzstYWErNA4n7f8