Informacinis konsultacinis renginys pedagoginių stažuočių dalyviams

2019 m. Spalio 10 d. Šiaulių universitete vyko informacinis konsultacinis renginys pedagoginių stažuočių dalyviams. Šiaulių universitetas dalyvauja kaip partneris pedagoginės stažuotės išbandymo veikloje, kurios metu tobulinamas numatytas pedagoginės stažuotės modelis ir jos įgyvendinimas.

Su Šiaulių universitetu 2019-2020 m. m. bendradarbiaus 15 švietimo įstaigų, kuriose įsidarbino pradedantieji pedagogai. Projekte dalyvaus ikimokyklinio ugdymo, pradinio ir bendrojo ugdymo pedagogai, jų mentoriai ir stažuočių vadovai. Dalyviai susipažino su naujovėmis, įgyvendinant pedagoginę stažuotę ir aptarė būsimas mokslo metų veiklas.

Sveikiname pradedančiuosius pedagogus, jų mentorius ir stažuočių vadovus įsitraukusius į projektą “TĘSK” ir linkime sėkmingo bendradarbiavimo su Šiaulių universitetu.

Pedagoginių stažuočių išbandymas ir modelio kūrimas yra Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo, ESF finansuojamo projekto „Tęsk” veikla (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Pedagoginė stažuotė yra įteisinta Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501.

Reng 1

Reng 1
Reng 2
Reng 2
Reng 3
Reng 3
Reng 4
Reng 4
Reng 5
Reng 5