Kviečiame registruotis į mokymo programas suteikiančias teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba instruktoriumi:

  • Mokymo programa fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti (1000 val.) Kaina 2100 € (skaityti daugiau)

  • Mokymo programa fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti (1400 val). Kaina 2900 € (skaityti daugiau)

  • Mokymo programa aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti (1000 val). Kaina 2600 € (skaityti daugiau)

  • Mokymo programa aukšto meistriškumo sporto specialisto (trenerio) kompetencijoms įgyti (1400 val). Kaina 3100 € (skaityti daugiau)

Programos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-06-18 įsakymu Nr. V-727 patvirtintu „Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašu“ (siųsti)

Mokymus pagal šias programas vykdys Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas. Vytauto 84-115, Šiauliai.

Atsakingas metodininkas – Birutė Bračkienė, tel. 8 (41) 595 854, el. p. birute.brackiene@su.lt

Aktyvi registracijos nuoroda