Šiaulių miesto meras A. Visockas: „Universitetinis mokslas Šiauliuose yra svarbus ir miestui, ir visam regionui“

av6

av6

Šiaulių miesto savivaldybės vadovai yra susirūpinę dėl svarbaus miestui ir visam regionui aukštojo universitetinio mokslo židinio – Šiaulių universiteto tolesnės raidos perspektyvų, todėl Šiaulių miesto meras Artūras Visockas laišku kreipėsi į pirmuosius valstybės vadovus išreikšdamas susirūpinimą dėl pastarąjį dešimtmetį vykusių procesų Lietuvos aukštajame universitetiniame moksle ir susidariusios Šiaulių universiteto padėties ir prašo ieškoti galimybių Šiaulių universitetui skirti ilgalaikę papildomą finansinę pagalbą, sudarant galimybes įgyvendinti aukštojo mokslo strateginius tikslus.

Laiške pažymima, kad nuo 2009 m. aukštajame moksle veikiant rinkos modeliui ir didžiąją jos dalį užimant keturiems didiesiems universitetams, finansavimas, skiriamas mažiesiems universitetams, kasmet tik mažėja. Primenama, kad 2019 m. vienuolikai Lietuvos valstybinių universitetų, kuriems finansavimas skiriamas per Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, buvo skirta 195 mln. eurų, iš kurių Šiaulių universitetui teko 2,788 mln. eurų arba tik 1,4 proc. visų asignavimų. „Turi būti užtikrintas tinkamas aukštojo mokslo regionuose finansavimas, aiškiai suvokiant, kad lygiaverčiai konkuruoti rinkoje su stambiais Vilniaus ir Kauno universitetais neįmanoma dėl objektyvių priežasčių. Akivaizdu, kad universitetinių studijų tęstinumo užtikrinimui regione būtinas papildomas tikslinis aukštojo mokslo finansavimas“, – rašoma Šiaulių miesto mero laiške šalies vadovams.

Laiške taip pat atkreiptas dėmesys į skaidrumo trūkumus asignavimų universitetams skirstymo mechanizme. „Keičiantis metodikoms, susijusioms tiek su asignavimų mokslui ir menui, tiek su asignavimų ūkiui ir administravimui skaičiavimu, taip pat nuo 2018 m. skiriant papildomus asignavimus dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokesčio didinimui, kyla daug klausimų dėl asignavimų apskaičiavimo tikslumo, o tai sukuria papildomas įtampas“, – rašome mero A. Visocko laiške.

Kreipimesi į šalies vadovus prašoma inicijuoti prevencinius procesus, kurie leistų išlikti aukštajam mokslui regionuose, kadangi veikiant rinkos mechanizmui regionai tampa jaunimo donorais, o Vilniaus ir Kauno miestai - recipientais. „Pastebėtina, kad pastarąjį dešimtmetį vykusio aukštojo mokslo reformų ir universitetų finansavimo mechanizmo keitimo poveikis dar keletą dešimtmečių bus jaučiamas regionų darbo rinkoje, lems visuomenės senėjimo greitį ir kitus esminius demografinius pokyčius, veikiančius ne tik regiono, bet ir visos šalies ekonomiką bei visuomenės gerovę“, – rašoma Šiaulių miesto mero kreipimesi į šalies vadovus.

Parengta pagal siauliai.lt inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti