Seminare aptartos lietuvių kalbos politikos kryptys ir uždaviniai

antanai1

antanai1
Lapkričio 15 d. Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas surengė bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarą, skirtą mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, dėstytojams ir doktorantams.

Pirmoje seminaro dalyje buvo aptartos lietuvių kalbos politikos kryptys ir uždaviniai, kuriuos pristatė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Antroje dalyje Klaipėdos universiteto prof. dr. Albinas Drukteinis detaliai apžvelgė bendrosios skyrybos nuostatas ir naujausius taisyklių pakeitimus.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis atkreipė dėmesį, jog būtina valstybinė lietuvių kalbos politika. Anot A. Antanaičio, nors turime, Konstituciją, įstatymus, įvairias institucijas, prižiūrinčias lietuvių kalbos vartojimą, vis dėlto reikia susirūpinti visuomenės sąmoningumu vartojant valstybinę kalbą. Buvo pažymėta, kad šiuo metu svarbiausias lietuvių kalbą saugančių institucijų uždavinys – daugiausiai dėmesio kreipti į taisyklingą kalbos vartojimą tiek žiniasklaidoje, tiek mokslo institucijose, tiek visuomenėje.

Seminaro organizatorė prof. Džuljeta Maskuliūnienė pasidžiaugė, kad jau tapo graži tradicija kiekvienų metų rudenį susirinkti pasikalbėti apie lietuvių kalbos problemas. Pasak profesorės, būtina apie tai kalbėti, nes sparčiai globalėjančiame pasaulyje kyla vis naujos grėsmės mūsų kalbai. Ji apgailestavo, kad lituanistikos situacija Šiauliuose pastaraisiais metais tapo labai prasta, nors daug metų stipriais Šiaulių aukštoji mokykla garsėjo stipriais lituanistais. „Turime daug nerimo dėl ateities. Turime parengę naują lietuvių kalbos mokytojų rengimo studijų programą, tačiau lieka neaišku, ar ji bus patvirtinta, ar bus norinčių ją studijuoti. Nesinorėtų, kad ateityje liktų tik atskiri seminarai leidyklų redaktoriams, savivaldybių kalbininkams ir pan“, – sakė prof. Dž. Maskuliūnienė.

Seminaro prelegentai A. Antanaitis ir prof. dr. A. Drukteinis atsakė į seminaro dalyvių klausimus, aptarė kai kuriuos lietuvių kalbos vartojimo aspektus.

k 2019 11 15 2
k 2019 11 15 2
k 2019 11 15 7
k 2019 11 15 7
k 2019 11 15 3
k 2019 11 15 3
k 2019 11 15 8
k 2019 11 15 8

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko ir Zenono Ripinskio nuotr.