PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS 

Renkama nauja grupė 2020 m. rudens semestro (spalio-lapkričio mėn.) kursams.

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais ir neformalaus švietimo mokytojais. Programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų, 60 savarankiško darbo akademinių valandų. Kurso programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos. Kiekvienam moduliui skiriama po 40 kontaktinių akademinių valandų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų. Kurso dalyviams, išklausiusiems visas numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami Kurso baigimo pažymėjimai. Kurso programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Dalyvio kaina: 190-210€* (* kaina bus tikslinama suformavus grupę)

Pirmieji kursų užsiėmimai vyks spalio 9, 10 ir 12 dienomis.

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 25, Šiauliai.

Informacija tel. (8 41) 595 854, el.p.  birute.brackiene@su.lt

Registracija: https://forms.gle/R2H1iiBtrxz4WhUK8

Kviečiame registruotis ir dalyvauti!