LITEXPO parodoje „Mokykla 2019“ – Šiaulių universiteto TSI kompetencijų tobulinimo galimybės pedagogams

t1a 5

t1a 5

Lapkričio 22–23 dienomis LITEXPO parodų centre Vilniuje vyksiančioje 9-ojoje švietimo inovacijų parodoje „MOKYKLA 2019“, kurioje prisistatys daugiau kaip 100 įmonių ir švietimo įstaigų, dalyvaus ir Šiaulių universiteto atstovai. Į parodos renginių, skirtų mokytojams, programą yra įtrauktas ir Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto (TSI) direktorės dr. Rimos Bakutytės ir direktorės pavaduotojos dr. Editos Musneckienės parengtas pedagogų papildomų kompetencijų įgijimo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių Šiaulių universitete pristatymas.

Pasak TSI direktorės dr. R. Bakutytės, parodoje dalyvausiantiems pedagogams bus pristatomos galimybės Šiaulių universitete įgyti naujų kompetencijų, tobulinti kvalifikaciją. „Pristatysime tai, ką siūlome studijuoti, kalbėsime apie tai, kokios yra mūsų galimybės, kam jos siūlomos ir kt. Jau dvejus metus vykdome projektą „Tęsk“, kurio dėka yra finansuojamos kai kurių studijų programų studentų studijos. Savo pristatyme atkreipsime dėmesį ir į stažuočių galimybę pirmus metus dirbantiems jauniesiems pedagogams. Šią galimybę taip pat suteikia minėtas projektas, nes jaunųjų pedagogų stažuotės labai glaudžiai siejasi su universitetinėmis studijomis.

Šiais metais TSI kolektyvas daug dirbo atnaujindamas ir studijų programų turinį. Ypač daug dėmesio buvo skirta gamtos mokslų integracijai, todėl tikime, kad gamtos mokslų mokytojų studijoms taip pat gausime papildomą valstybės finansavimą“, – sako dr. R. Bakutytė.

LITEXPO centre vykstančios parodos metu Šiaulių universiteto TSI atstovai taip pat pristatys įvairius kursus, kuriuos numatoma rengti ir pedagogams, ir kitų profesijų atstovams.

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto atstovų pristatymas pedagogams vyks lapkričio 22 d. 13.00–13.45 val. renginyje „Mokytojų laikas“, kuris vyks 5.1 konferencijų salės fojė.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.