Kviečiame pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogus registruotis į

6 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo seminarą

 

Ugdymo aplinkos, skatinančios ugdytinių motyvaciją,

kūrimas ir naudojimas ugdymo procese

 

         Apie seminarą - įvairios IT bei pristatytos autorinės ugdymo priemonės padės ugdytojams stiprinti vaikų motyvaciją, mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, ją pritaikyti individualiems gebėjimams ir poreikiams, pagelbės gaunant kokybiškesnį ugdymo(si) grįžtamąjį ryšį, bus sukurtos patrauklios ugdymo(si) aplinkos. Interaktyvios veiklos su Smart Notebook, jų panaudojimas ugdyme. Resursai interaktyviai lentai, sklaidos, bendradarbiavimo virtualioje erdvėje, keičiantis patirtimi, idėjomis, informacija, galimybės. Internetinių erdvių panaudojimas ugdyme ir komunikuojant su ugdytiniais bei jų tėvais.

         Seminaro lektorė – Irena Kazymirkienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

         Grupė formuojama. Mokymosi pradžia numatoma 2020 m. vasario 20 d. 10.00 val.

         Seminaro vieta – Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas (Vytauto g. 84, Šiauliai)

        

Dalyvio mokestis  –   21,0 €

 

Būtina išankstesnė registracija : tel. 8 41 595 853, 867325989,  el.p. edita.verygienė@su.lt

Pildykite registracijos formą