Vyksta papildomas paraiškų priėmimas socialinėms stipendijoms gauti nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki gruodžio 10 d. (imtinai)

Paraiškos teikiamos per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/lt/ prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildžius nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. rudens semestras_papildomas_gruodids). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Kaip pateikti prašymą? Išsami informacija apie paraiškų pildymo tvarką yra pateikta Fondo interneto tinklalapyje. Prieš prisijungdami prie IS “PARAMA“, paspaudę nuorodą „Pagalba“, studentai gali susipažinti su IS „PARAMA“ naudotojo vadovu, kuriame detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai. Be to, studentai siekdami gauti informaciją apie paraiškų pildymą, gali asmeniškai kreiptis į Fondą (Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7153; el. p. jurgita.medaisiene@vsf.lt)

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopų, profesinių studijų studentai, ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Visa informacija apie socialines stipendijas Fondo tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos