Vyksta papildomas paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms neįgaliesiems gauti nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 16 d. 

Studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) papildomo paraiškų priėmimo metu, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/ prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2019 m. rudens semestras_gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Paraiškos tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui papildomo paraiškų priėmimo metu gruodžio mėn. gauti teikiamos nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį.

Visa informacija apie tikslines išmokas Fondo tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines