Kviečiame registruotis į MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMĄ, 80 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams, siekiantiems pagilinti informacinių technologijų taikymo ugdymo procese žinias.
Skaitmeninio raštingumo kompetencija, kaip ir kitos bendrosios kompetencijos, turi būti nuolat tobulinama ir plėtojama aukštesniu lygiu. Įvertinant kokybinius ir kiekybinius skaitmeninių technologijų raidos pokyčius ir šiuolaikinės visuomenės informacinius bei technologinius poreikius ir veiklą, svarbu ugdytis informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo bei skaitmeninio mokymo ir mokymosi gebėjimus.
Mokymų metu dalyviai analizuos skaitmeninio raštingumo poreikių technologinius ir edukacinius atvejus, rengs mokymo(si) veiklų gerosios patirties pavyzdžius, diskutuos ir vertins skaitmenines priemones, reflektuos savo patyrimą.

Daugiau informacijos Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto vyresn. specialistė praktiniam mokymui Birutė Bračkienė, 8 41 595 854 arba birute.brackiene@su.lt

Kursų pradžia 2020 m. vasario 29 d. P. Višinskio g. 25, 507 aud.

Registracijos forma: https://forms.gle/2NG9Qa4utwYkPD7w5