PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KURSAI

Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute (Vytauto g. 84, Šiauliai) vykdoma nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos apimtis - 40 akad. val., iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val. -savarankiškam darbui.

Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą.

Grupė formuojama. Mokymosi pradžia numatoma 2020 m. kovo – balandžio mėn.

 

Informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė,  tel. (8 41) 595853, 867325989,

el. p.:  edita.verygiene@su.lt

Pildykite registracijos formą