DĖL PROGRAMOS MOKYTOJO PADĖJĖJAMS

Informuojame, kad Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute (Vytauto g. 84, Šiauliai) vykdoma institucinio lygmens profesinės kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojo padėjėjams.

Kvalifikacijos tobulinimo programos paskirtis – padėti mokytojų padėjėjams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant padėjėjo funkcijas.

Programos apimtis - 40 akad. val. (14 teorinio darbo ir 16 praktinio darbo valandų – 30 akad. val. skirtų auditoriniam darbui ir 10 akad. val. – savarankiškam darbui).

Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma trim etapais:

I sesija - 2 dienos, II sesija - 2 dienos, III sesija - 1 diena. Tarp sesijų dviejų savaičių laikotarpis savarankiškoms darbo užduotims atlikti.

Dalyviai, dalyvavę visose programos sesijose ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis kompetencijų reikalingų vykdant padėjėjo funkcijas, kurios bus patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimu.

Dalyvio mokestis –   72,0 €

Mokymosi pradžia numatoma 2020 m. balandžio - gegužės mėn.

Informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė,  tel. (8 41) 595853, 867325989,

el. p.:  edita.verygiene@su.lt      

Pildykite registracijos formą