Savanorystė – vidinė branda ir paraiška, kad esi vertas pretenduoti į valstybės finansuojama vietą universitete

Nauja galimybė jaunimui – savanorystė šiemet akredituotame Savanorių centre Šiaulių universitete. Nuo gruodžio 1 d. prasidėjo registracija naujam pusmečiui į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst Registracijos anketa: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Į programą registruotis kviečiami jauni (14-29 m.) žmones, kurie norėtų 2020 m. (tarnybos pradžia - sausio-liepos mėn., priklausomai kiek laisvų vietų turima programoje atitinkamoje savivaldybėje) atlikti 40 val./ mėnesį, 6 mėnesių trukmės savanorišką tarnybą pasirinktoje akredituotoje organizacijoje. Šiaulių mieste ir rajone jų arti 20.

Savanorystės judėjimas Lietuvoje

Kai prieš 20 metų moksleiviai, pildydami paraiškas į didžiuosius pasaulio universitetus JAV, JK, rasdavo klausimą apie savanorystę, rašydavo įprastas visuomeninei veiklai skirtas valandas, dar giliai nesuprasdami pačios savanorystės esmės. Šiandien ir mūsų šalyje savanorystė ne tik mada (taip, kas savaitę per TV kuri nors žvaigždė savanoriauja!), bet ir socialinis judėjimas. Neatlygintinai dirbant lėšų ir dėmesio stokojančiose veiklos srityse palengva įsitraukiama į visuomenės problemų sprendimą, kartu mokomasi naujų įgūdžių, kasdienėje rutinoje pasitikrinamas vidinis pasirengimas veiklai, kurią gal norima rinktis kaip ateities darbą.

2011 m. patvirtinus LR Savanoriškos veiklos įstatymą, 2013 m. Nacionalinę savanoriškos veiklos programą, šiandien savanorystė palaikoma LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių priemonėmis, tam skiriama ES fondų parama, vis daugiau NVO ir VšĮ įsitraukia į jaunimo savanoriškos veiklos plėtojimą. Po metų kitų ir jau Lietuva galės skaičiuoti, kokią dalį BVP sukuria savanoriai.  

Kodėl moksleiviui verta tapti savanoriu? Be jau anksčiau minėtų motyvų dar keli pragmatiniai:

• galimybė išbandyti save konkrečiame darbe, dirbant poroje arba komandoje su žmonėmis, kurie vertina savanorystę;

• +0,25 balo stojant į bet kurią Lietuvos aukštąją mokyklą.

Šiaulių universitetas – savanorius priimanti organizacija

Šiaulių universitetas tapo savanorius priimančia institucija (https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/svo-akreditacija) dėl kelių priežasčių: 1) tai atliepia organizacijos misiją (Esame tam, kad kartu kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias); 2) čia rengiami specialistai, kuriems ir pagal profesiją teks įgyvendinti savanorystės idėjas, pvz., pedagogai, viešajam valdymui reikalingi darbuotojai; 3) Šiaulių regione didelės ambicijos greitai spręsti krūvą socialinių problemų, bet nedaug žmonių, norinčių prisidėti prie to greito rezultato ,,iš idėjos“, kitaip tariant – trūksta savanorių.

Šiaulių universitete savanorystės judėjimas palaikomas jau daug metų. 2004-2011 m. čia veikė Lyderių programa (studentai talkino NVO), nuo 2011 m. – Savanorių centras. Nuo 2006 m. ŠU akademiniai ir administracijos padaliniai priimdavo savanorius pagal dvišalę sutartį su Universitetu. Nuo 2005 m. studijose taikomas kooperuotų studijų metodas, kai talkinant viešojo sektoriaus institucijoms įgyjama naujų gebėjimų. 2017 m. Botanikos sodas buvo akredituotas kaip savanorius priimanti institucija projekte ,,Atrask save“ ir kt.

Savanoriams Šiaulių universitete priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities (socialinė, švietimo, ekologinė, sporto ir kita) bus siūlomos veiklos:

1. Savanoris Botanikos sode galės rinktis veiklas iš siūlomų sričių: augalų dauginimas; augalų priežiūra, augalų kolekcijų tvarkymas, floristinių dirbinių ir sodo dekoracijų kūrimas, hipertufo vazonų kūrimas, mokslinių tyrimų (stebėjimų) vykdymas, augalų fotofiksacija, bendravimas su lankytojais, pagalba darbuotojams vykdant edukacinę veiklą, renginių organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba kitiems savanoriams. Botanikos sodo veiklas pasirinkusiems privalumas būtų gebėjimas lengvai bendrauti su įvairaus išsilavinimo ir būdo lankytojais, darbuotojais ir savanoriais. Veiklos metu savanoris susipažins su Botanikos sodų veiklos specifika, išmoks su pasirinkta veiklos sritimi susijusių darbų svarbių augalų kolekcijoms ir/arba lankytojams. Darbo grafikas lankstus. Priklausomai nuo sezono veiklos gali keistis, bet veiklų grupės lieka tos pačios. Koordinatorius – Botanikos sodo direktorius doc. dr. Martynas Kazlauskas, el. paštas martynas.kazlauskas@su.lt

2. Savanoris Regionų plėtros institute galės įgyti naujų gebėjimų: visuomenės aktyvinimo įsitraukti į sprendimų priėmimą; vietos savivaldos socialinių problemų tyrimų organizavimo; renginių viešojo valdymo klausimais organizavimo (Savivaldos dienos, Antikorupcijos dienos, akcijos, gero valdymo konferencijos ir kt.). Galimybė įsitraukti į mokslininkų grupes, bendras neformaliąsias veiklas su Lietuvos ir užsienio studentais. Darbo grafikas lankstus, su būtinu atvykimu į Šiaulių universitetą (darbo laiku 8.00-17.00), kitas laikas suderinamas su savarankiškomis užduotimis, renginių organizavimu ir kt. Veiklos nuo sezonų nepriklauso. Į Regionų plėtros institutą kviečiami ir tie savanoriai, kurie ateityje planuotų veikti viešajame sektoriuje (dirbti viešojo sektoriaus institucijose, NVO, rinktis politiko karjerą ir kt.), kurie nori prisidėti prie savivaldybių gerovės, identifikuodami problemas ir ieškodami jų sprendimo, kurie norėtų įgyti veiklos NVO patirties (būtų įtraukti į Viešojo administravimo centro veiklas). Koordinatorė – Regionų plėtros instituto lektorė dr. Rita Toleikienė, rita.toleikiene@su.lt

3. Savanoris ,,Fotone“ galės rinktis veiklas, kuriose prisidėdamas prie rutininių ,,Fotono“ darbų, kartu nori dalyvauti fizikos populiarinime, taip pat ugdyti naujų gebėjimų (fizikinių eksperimentų atlikimas, renginių organizavimas ir įgyvendinimas (vasaros stovykla, seminarai, konferencijos), projektų vadyba) bei tobulinant turimus gebėjimus: kompiuterinio raštingumo (teksto ir formulių rinkimas, knygučių maketavimas), uždavinių sprendimo analizė, tarptautinis bendradarbiavimas. Darbo grafikas lankstus, su būtinu atvykimu į Šiaulių universitetą darbo laiku 8.00-17.00, kitas laikas suderinamas su savarankiškomis užduotimis. Veiklos šiek tiek siejasi su mokslo metais, renginių mažiau liepos-rugpjūčio mėnesiais. Koordinatorius – Edukologijos instituto darbuotoja Nijolė Kardelienė, fotonas@fm.su.lt

4. Savanoris Edukologijos institute galės rinktis veiklas, kuriose nori tobulėti, įgyti reikalingų kompetencijų ateities profesijos pasirinkimui, siekiamai darbinei veiklai iš siūlomų sričių: edukacinių veiklų vaikams ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims organizavimo, fizinio aktyvumo problematikos tyrimų organizavimo ir vykdymo; renginių įvairaus amžiaus ir poreikių asmenims organizavimo ir įgyvendinimo. Edukologijos institute veikia keli muziejai, jie nuolat priima moksleivių grupes, todėl pagalba pristatant edukacines erdves, muziejų eksponatus galėtų būti įdomi ketinantiems įgyti gido gebėjimų. Suteikiama galimybė įsitraukti į mokslininkų vykdomus tyrimus, instituto laboratorijose vykdomas veiklas, bendras neformaliąsias veiklas su Lietuvos ir užsienio studentais, renginių ir akcijų organizavimą Šiaulių universiteto bibliotekoje, Šiaulių mieste. Kviečiami pirmiausia empatiški jauni žmonės, mėgstantys bendrauti ir dalintis žiniomis su kitais, gerbiantys sportą ir sveiką gyvenseną, bei tie savanoriai, kurie ateityje planuotų veikti kūno kultūros ir sporto, socialinės rūpybos ir pagalbos asmenis, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sektoriuje (dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose; įvairiose valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose švietimo ir specialiojo ugdymo, kūno kultūros ir sporto įstaigose, organizacijose), norėtų pasitikrinti save pedagogo veikloje, neformaliajame švietime. Darbo grafikas lankstus, su būtinu atvykimų į Šiaulių universitetą darbo laiku 8.00-17.00, kitas laikas suderinamas su savarankiškomis užduotimis, renginių organizavimu ir kt. Veiklos šiek tiek siejasi su mokslo metais, renginių mažiau liepos-rugpjūčio mėnesiais. Koordinatorės – Edukologijos instituto lektorės dr. Laima Tomėnienė, laimatom@gmail.com, dr. Danguolė Razmaitė, dange.razmaite@gmail.com

Nacionaliniu lygiu jaunimo savanoriškos tarnybos klausimais konsultuoja Milda Lukoševičiūtė milda.lukoseviciute@jrd.lt/ +370 633 21906
Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone konsultuoja Giedrė Brazlauskaitė laisvieji.pilieciai@gmail.com / +370 612 07080 / https://www.facebook.com/Savanoriaisiauliuose/
Šiaulių universitete informuoja ir konsultuoja regionų plėtros instituto prof. Dr. Laima Liukinevičienė laima.liukineviciene@su.lt +370 65251937
Parengė Laima Liukinevičienė
Grįžti