Senatas patvirtino studijų programas, teikiamas universiteto 2020–2021 m. m. priėmimui

Sen 2012 12 18 4

Sen 2012 12 18 4

Gruodžio 18 d. Šiaulių universiteto senatas paskutiniame šių metų posėdyje priėmė sprendimą rekomenduoti Šiaulių universiteto tarybai parduoti Šiaulių universitetui nuosavybės teise priklausančias Šiaulių universiteto gimnazijos dalininko teises, patvirtino studijų programas, teikiamas universiteto 2020–2021 m. m. priėmimui, taip pat priėmė sprendimą dėl nebevykdomų studijų programų išregistravimo.

Klausimą dėl rekomendacijos Šiaulių universiteto tarybai parduoti Šiaulių universitetui nuosavybės teise priklausančias Šiaulių universiteto gimnazijos dalininko teises pristatė laikinai Šiaulių universiteto pareigas einantis rektorius prof. Darius Šiaučiūnas. Jis pažymėjo, jog Šiaulių universiteto gimnazija buvo įsteigta trijų steigėjų – Šiaulių apskrities administracijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių universiteto. „Likvidavus apskritį jos valdymo dalis ir balsas atiteko Šiaulių miesto administracijai. Matome, kad universiteto teisės nebegali būti ginamos lygiomis dalimis, nes universitetas teturi tik vieną balsą. Kita vertus, universitetas pastaruoju metu su Šiaulių universiteto gimnazija nebevykdo aktyvios veiklos. Yra gautas Šiaulių universiteto administracijos raštas, kuriame klausiama, ką mes rengiamės daryti su Šiaulių universiteto gimnazija jungiantis su Vilniaus universitetu? Mes puikiai žinome, jog Vilniaus universitetas gimnazijų neturi ir nenumato jų steigti. Taigi reikia apsispręsti, ar vykdome bendrą veiklą su gimnazija, ar leidžiame parduoti jos nuosavybės dalininko teises?“, – klausė laikinai rektoriaus pareigas einantis prof. D. Šiaučiūnas. Po diskusijų senatas balsavimu nutarė rekomenduoti Šiaulių universiteto tarybai parduoti Šiaulių universitetui nuosavybės teise priklausančias Šiaulių universiteto gimnazijos dalininko teises.

Posėdyje buvo patvirtintas teikiamų išregistruoti studijų programų sąrašas. Pasak laikinosios studijų prorektorės dr. Renatos Bilbokaitės, šios studijų programos nesulaukė pakankamo abiturientų dėmesio ir keletą metų nebuvo vykdomos. Pritarta sprendimui išregistruoti mechanikos inžinerijos ir socialinės pedagogikos magistro studijų programas ir lietuvių filologijos, optometrijos, kultūrinės edukacijos, aplinkos objektų dizaino, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro studijų programas.

Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė dr. Regina Karvelienė pristatė 2020–2021 m. m. priėmimui į Šiaulių universiteto siūlomas programas. Senatas balsavimu jas patvirtino.

Šiaulių universiteto pirmosios pakopos studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas
2020–2021 mokslo metais
I pakopos studijų programos:
 
Regionų plėtros institutas
Anglų filologija
Ekonomika
Elektronikos inžinerija ir robotika
Programų sistemos
Verslo administravimas
Viešasis administravimas
Finansų matematika
Dalyko pedagogika: dviejų mokomųjų dalykų mokymas (lietuvių kalba, istorija, anglų kalba)
 
Edukologijos institutas
Kūno kultūros ir sporto pedagogika
Muzikos pedagogika
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija
Specialioji pedagogika ir logopedija
Socialinė pedagogika
 
Šiaulių universiteto antrosios pakopos, profesinės pedagoginės, tęstinės ir
neformalios studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 mokslo metais
Regionų plėtros institutas
Ekonomika
Gamtinių sistemų valdymas
Išmaniosios gamybos inžinerija
Informacinių technologijų valdymas
Matematika
Regionų plėtra ir valdymas
Vadyba
Viešasis valdymas
Edukologijos institutas
Dailė
Edukologija
Kūno kultūros ir sporto edukologija
Muzikos pedagogika
Socialinis darbas
Specialioji pedagogika
Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas
Pedagogika
Tęstinės bakalauro studijos
Programų sistemos
Neformaliojo švietimo studijos
Pedagoginės specializacijos moduliai
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Pradinio ugdymo pedagogika
Socialinė pedagogika
Mokomojo dalyko moduliai
Lietuvių kalbos pedagogika
Anglų kalbos pedagogika
Anglų kalbos pedagogika (specializacija „Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas) pradinių klasių mokytojams
Istorijos pedagogika
Matematikos pedagogika
Integruotų gamtos mokslų pedagogika
Informacinių technologijų pedagogika
 
2020–2021 m. m. papildomosios studijos, norintiems studijuoti magistrantūros studijų programose
Edukologijos institutas
Edukologija (NL – 2 m.)
Specialioji pedagogika (NL – 1,5 m., I – 2 m.) specializacija: specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas
Kūno kultūros ir sporto edukologija (NL - 2 m.)
Muzikos pedagogika (NL – 2 m.)
Socialinis darbas (jungtinė studijų programa su universitetu „Ukraina“, Ukraina) (NL – 1,5 m.)
Regionų plėtros institutas
Gamtinių sistemų valdymas (NL – 2 m.)
Išmaniosios gamybos inžinerija (NL – 2 m.)
Vadyba (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Regionų plėtra ir valdymas
(jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu, Čekija) (NL – 2 m.)
Viešasis valdymas (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Ekonomika (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Matematika (NL – 2 metai)
Informacinių technologijų valdymas (NL – 1,5 m.)
 
2020–2021 m. m. priėmimas į sutrumpintas bakalauro ir dalines studijas
Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija
Visuomenės sveikata
Verslo administravimas
Viešasis administravimas
Ekonomika
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
Muzikos pedagogika (specializacijos: Garso režisavimas; Renginių vadyba)
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Integruotų gamtos mokslų pedagogika
Kūno kultūros ir sporto pedagogika
Socialinė pedagogika
Specialioji pedagogika ir logopedija
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti