Susipažinkime: „Metų mokslininkas“ – ekonomistas dr. Mindaugas Butkus

2019 metu mokslininkas

2019 metu mokslininkas

Praėjusių metų pabaigoje tradiciškai buvo paskelbti ir apdovanoti 2019 metų Šiaulių universiteto laureatai. „Metų mokslininko“ titulas atiteko Regionų plėtros instituto dėstytojui, ekonomistui doc. dr. Mindaugui Butkui.

M. Butkus gimė ir užaugo Telšiuose. Jis 1998 metais Šiaulių universitete pradėjo ekonomikos bakalauro studijas, o jas baigęs ir magistro studijas. 2012 metais Vytauto Didžiojo universitete (VDU) apgynė ekonomikos krypties daktaro disertaciją. Dėstytojos Violetos Damašienės paskatintas, dar studijų metais Šiaulių universitete pradėjo dirbti ir mokslinį bei pedagoginį darbą.

„Metų mokslininko“ titulą pelnęs dr. M. Butkus mokslinį darbą skirtingomis kryptimis dirba su dvejomis mokslininkų grupėmis. Viena kryptis – Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos poveikio regionų konvergencijai vertinimas. „Nors ES paramos pagrindinis tikslas yra sanglauda ir skirtumų tarp šalių bei regionų mažinimas, t. y. konvergencija, tyrimai, kurie vertina ES struktūrinės paramos efektyvumą, dažniausiai atliekami nustatant šios parmos poveikį ekonomikos augimui, produktyvumui ar užimtumui. Mūsų tikslas – ne tik nustatyti, ar ES struktūrinė parama pasiekė savo tikslą per du pastaruosius programavimo laikotarpius, t. y., ar skatino konvergenciją, bet ir išsiaiškinti, kaip šios paramos efektas skiriasi vertinant konvergenciją tarp šalių, vidutinio dydžio ir pačių mažiausių regionų“, – sako dr. M. Butkus.

Antra mokslininko tyrimų kryptis – valstybės skolos poveikio ekonomikos augimui vertinimas. Dr. M. Butkaus teigimu, po pastarosios finansinės krizės daugelio pasaulio šalių valstybių skola drastiškai išaugo dėl vykdomos ekspansinės fiskalinės politikos. „Anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad panašaus dydžio valstybės skola skirtingai veikia ekonomikos augimą. Iš čia kyla poreikis nustatyti, kokios sąlygos lemia nevienodą (heterogenišką) skolos poveikį augimui ir kada valstybės skolinimasis tampa rizikingu, t. y. neigiamai veikiančiu ekonomikos augimą“, – teigia mokslininkas.

Ekonomistas M. Butkus turi savo nuomonę ir apie dabartinę mokslo situaciją Lietuvoje, universitete. Jo nuomone, gamtos, technologijų, žemės ūkio ir medicinos bei sveikatos mokslo srityse situacija yra gera. Šioms sritims skiriamas prioritetas, reikalavimai šių sričių mokslininkams visada buvo aukšti dėl to ir pasiekimai pasaulio kontekste yra pakankamai geri, atsižvelgus į mūsų šalies dydi (mokslininkų skaičių) ir mokslo finansavimą. Tuo tarpu humanitariniai ir socialiniai mokslai Lietuvoje ilgą laiką vystėsi beveik be jokio sąlyčio su tendencijomis ir tradicijomis, kurios buvo būdingos šiems mokslams pasaulyje. „Prie atsilikimo, manyčiau, nemažai prisidėjo ir išskirtinai žemi reikalavimai šioje srityje dirbantiems mokslininkams. Viso to pasekmė – neturime Lietuvoje nei vieno pasaulyje garsaus šiose srityse dirbančio mokslininko. Šiuo metu situacija humanitarinių ir socialinių mokslų srityje po truputį keičiasi, tačiau dar turės praeiti nemažai laiko ir užaugti nauja karta, dirbanti pagal tarptautinius standartus, kad pokyčiai duotų rezultatų. Universitete mokslo situaciją vertinu kaip problemišką. Nors yra pavienių mokslininkų ar jų grupių, atliekančių tyrimus, kurių rezultatai publikuojami aukštai vertinamuose mokslo žurnaluose, tačiau universitete nesijaučia atmosferos, kad tai vieta, kurioje kuriamos mokslo žinios“, – apgailestauja dr. M. Butkus.

Kalbėdamas apie iššūkius, su kuriais susiduria darbe, mokslininkas teigia, kad tam tikras iššūkis, su kuriuo susiduria beveik visi mokslininkai – griežtėjantys reikalavimai. Tačiau, pasak mokslininko, tai iššūkis, kuris verčia tobulėti.

Dr. Butkus pastaruosius kelerius metus didžiausią dėmesį skyrė publikavimuisi mokslo žurnaluose, kurie yra referuojami Clarivate Analytics Web of Science ir (ar) Scopus duomenų bazėse, pirmenybę teikiant leidiniams, turintiems citavimo rodiklį (impact factor), didesnį už nulį, ir registruotuose bei leidžiamuose užsienyje. 2019 metais su bendraautoriais jis šiuose leidiniuose publikavo net 5 mokslinius straipsnius.

Apie savo laisvalaikį dr. M. Butkus nelinkęs daug pasakoti, nes jo daug neturi. „Laisvalaikį mėgstu leisti keliaudamas. Pagrindiniais kasdieniais pomėgiais įvardinčiau sportą ir filmus, daugiausia dokumentinius. Laisvalaikio daug neturiu, tačiau planuojant laiką jo galima rasti viskam, net laiką ryjantiems serialams“, – sako „Metų mokslininko“ titulą pelnęs M. Butkus.

Paklaustas, kaip vertina tai, kad buvo išrinktas „Metų mokslininku“, jis kukliai atsakė: „Šį faktą vertinu labai atsargiai. Man netgi kyla klausimas – negi nebuvo vertesnių?“

Prasidėjusiais 2020-aisiais metais dr. M. Butkus labiausiai sau linki nebijoti pokyčių ir iššūkių, kuriuos šie pokyčiai sukelia.

Pokalbis su dr. m. Butkumi apie ekonomikos augimo lėtėjimą, Europos Sąjungos finansavimo aspektus, ekonominę situaciją Lietuvoje – Sonatos Tenytės inerviu https://www.youtube.com/watch?v=9NbPhRn0Ly8

Parengė Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti