Sausį universitete – baigiamųjų darbų gynimo įkarštis

Sausis – egzaminų sesijos, baigiamųjų darbų gynimo metas. Įtemptos dienos ne tik Šiaulių universiteto studentams, bet ir dėstytojams, baigiamųjų darbų vertinimo komisijų nariams. Baigiamuosius darbus vertinimui pristatė ir juos gina per šimtą penkiasdešimt bakalauro, magistro ir profesinių studijų absolventų.

g11
g11
g6
g6

Daugiausia baigiamųjų darbų – Edukologijos institute

Edukologijos institute baigiamuosius darbus gynė 68 kūno kultūros, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija), socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos bakalauro, specialiosios pedagogikos (specializacijos – logopedija ir specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas) ir socialinio darbo magistrantūros studijų programos absolventai.

Aukščiausių įvertinimų buvo visose studijų programose. Štai aukščiausiais balais buvo įvertinti dviejų iš devynių kūno kultūros bakalauro studijų programos studentų darbai – Ramintos Linevienės („Paauglių požiūris į sveikos gyvensenos ypatumus“) ir Tado Rapolavičiaus („Jaunųjų krepšininkų motyvacijos sportui raiška“). Labai gerai įvertintas ir Roberto Norgilo baigiamasis darbas „Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys ir ribojantys veiksniai“.

Puikaus įvertinimo sulaukė ir trijų specialiosios pedagogikos magistro studijų programų absolventų darbai – Inesos Ežerskytės-Purenok „Pokyčių mokykloje kryptingumas inkliuzinio ugdymo kontekste“, Julijos Grigėnaitės („Ankstyvojo amžiaus autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų funkcinio elgesio vertinimas bendradarbiaujant šeimoms ir logopedui“) ir Viktorijos Konstanblackaitės („Geros mokyklos samprata inkliuzinio ugdymo kontekste: tėvų požiūris“.

Jungtinės magistrantūros studijų programos socialinis darbas, kurią kartu vykdo Šiaulių universitetas ir Kijevo žmogiškosios raidos universitetas „Ukraina“, baigiamųjų darbų gynimo metu buvo naudojamas nuotolinis vaizdo tiltas su dėstytojais iš Ukrainos. Vien Šiaulių universitete šią studijų programą šiemet baigia 28 studentai. Vertinimo komisijos narys doc. dr. Darius Gerulaitis sako, kad magistrantų baigiamieji darbai atliepia pačias aktualiausias socialinio darbo sritis ir problemas. „Tie darbai yra unikalūs tuo, kad studentai savo darbuose pateikia ir lygina tyrimų Lietuvoje ir Ukrainoje duomenis, atlieka teorinę situacijos analizę. Dauguma studentų jau ne vienerius metus dirba socialinio darbo srityje, todėl jų darbo problematika taip pat nemažai atsispindi jų baigiamuosiuose darbuose“, – pastebi doc. dr. D. Gerulaitis.

Socialinio darbo ir reabilitacijos studijų programos dėstytoja doc. dr. Daiva Alifanovienė sako, kad magistrų ir bakalaurų baigiamųjų darbų temos labai įvairios, dažniausiai jos susijusios su studentų darbine patirtimi. Doc. dr. D. Alifanovienė: „Magistrų darbų temos pagal studijų programos specifiką daugiau yra susijusios problematika su senėjančių asmenų bei neįgaliųjų problematika, o bakalauro temos yra daug įvairesnės, susijusios su neįgalių vaikų, autizmo spektro situacija šeimose, socialinių paslaugų plėtote, problemomis rizikos veiksnius patiriančiose šeimose, benamyste ir kt.“

Socialinio darbo ir reabilitacijos studijų programos absolventė Jolita Zaborskienė po kolegijos baigimo ir dešimties metų socialinio darbo pasirinkusi bakalauro studijas Šiaulių universitete yra patenkinta ir studijomis, ir labai geru savo baigiamojo darbo įvertinimu. „Smagu, kad pastangos rašant baigiamąjį darbą nenuėjo veltui. Mano baigiamojo darbo tema „Socialinių paslaugų vertinimas šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius, iki ir po vaiko teisių apsaugos reformos“ yra aktuali. Norėjosi ištirti, ar socialinių paslaugų teikėjai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis ir paslaugos gavėjai mato pokytį po 2017 metais atliktos reformos. Mano tyrimas parodė, kad trūksta švietėjiško darbo supažindinant tėvus su reformos nuostatomis, taip pat išryškino socialinių paslaugų teikėjų komandinio ir institucinio darbo spragas bei problemas“, – sako Panevėžyje dirbanti Jolita. Studentės nuomone, studijos Šiauliuose buvo labai kokybiškos, o su studentais dirbę dėstytojai buvo labai empatiški, draugiški ir kolegiški.

Regionų plėtros institute – baigiamųjų darbų tematikos įvairovė

Baigiamuosius darbus ginasi didelis būrys Regionų plėtros instituto viešojo administravimo ir verslo administravimo bakalauro studijų programos studentų bei viešojo valdymo ir vadybos magistrantūros studijų programos studentų.

Prof. dr. Skaidrė Žičkienė, vertinanti baigiamuosius verslo administravimo bakalauro ir magistro studijų programos absolventų darbus, pastebėjo, kad geresnius baigiamuosius darbus pateikė absolventai, turintys darbinės patirties. „Tie studentai, kurie dirba, ginasi geriau, išsamiau atsako į pateiktus praktinius klausimus, nes pasirinko temas, susijusias su jų darbu, su jų įmonėmis. Dažniausia daugelio absolventų, rengiančių baigiamuosius darbus, problema – tyrimo metodologija. Neretai nesugebama pagrįsti pasirinkto tyrimo instrumento. Tyrimo klausimyną dažnai sudaro galvodami, kad patys esą geri ekspertai, nesivadovauja moksline literatūra arba ja vadovaujasi tik iš dalies. Beje, ši problema egzistuoja kasmet. Pastebime, kad dažnai per vėlai pradedami rašyti baigiamieji darbai, todėl daugeliui paprasčiausiai pritrūksta laiko. Gerąja prasme šiais metais išskirti galėčiau verslo administravimo bakalauro studijų programos absolventės Gabrielės Nekrašaitės baigiamąjį darbą „Socialinės atsakomybės įgyvendinimas UAB „Girteka Logistics“ ir vadybos magistrantūros studijų programos absolvento Arno Vaičiulio baigiamąjį darbą „Įtraukimo strategijos socialinių tinklų komunikacijoje“ (darbo vadovė doc. dr. Milda Damkuvienė)“, – sako prof. dr. S. Žičkienė.

Verslo administravimo bakalauro studijų programos studentė Erika Mauliutė, gynusi baigiamąjį darbą „Jaunimo verslumo skatinimas Tauragės rajone“, džiaugėsi ne tik labai geru įvertinimu, bet ir studijomis. „Esu labai patenkinta studijomis Šiaulių universitete. Čia dirba tikrai šaunūs dėstytojai, šiltai bendraujantys su studentais, visada pasirengę patarti, padėti. Ypač esu dėkinga savo darbo vadovei lektorei Aidai Jankauskienei, kuri labai motyvavo ir skatino“, – pažymėjo Erika.

Pažymėtina, kad baigiamųjų darbų vertinimo komisijų darbe dalyvauja ir socialinių partnerių atstovai, įvairių įmonių vadovai, savivaldybių merai. Šiais metais absolventų darbus vertina Valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriaus viršininkė Auksė Tutkutė, STT Šiaulių poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė, „Šiauliai plius“ projektų vadovė Eglė Lingaitienė, Mažeikių r. meras Vidmantas Macevičius, Akmenės r. meras Vitalijus Mitrofanovas ir kiti.

Tęstinių ir nuotolinių studijų institute netrūko puikių baigiamųjų darbų

Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto direktorė doc. dr. Rima Bakutytė sako, kad šiais metais sulaukta labai gerų darbų, įvertinų puikiai. „Su kitais vertinimo komisijos nariais pasidžiaugėme, kad į pedagogikos profesines studijas kasmet ateina vis labiau motyvuoti pedagoginį darbą dirbti studentai, kurie, baigę šią studijų programą, įgyja teisę dirbti dalyko mokytojais. Darbų temos buvo pačios įvairiausios, nes studentams suteikiama pasirinkimo laisvė pasirinkti tai, ką jie nori tyrinėtii“, – sako R. Bakutytė.

Studijų rezultatais džiaugiasi ir profesinių pedagogikos studijų programos absolventė Birutė Bračkienė, kurios baigiamasis darbas buvo įvertintas puikiai. „Mano baigiamojo darbo tema buvo „Paauglių priklausomybės nuo informacinių komunikacinių technologijų ir mokymosi ryšys“. Ši tema yra labai įdomi todėl, kad pati turiu vaikų, be to, ši  problema tampa vis aktualesnė visuomenei. Tyrinėjau 12–18 metų paauglius visos Lietuvos mastu. Susumavus rezultatus padariau išvadą, kad paaugliai yra labai priklausomi nuo informacinių komunikacinių technologijų ir tai daro tiesioginę neigiamą įtaką jų mokymosi pasiekimams. Technologijos vis labiau įvedamos į bendrąsias ugdymo programas, tačiau mokymosi pažangumo rezultatai nuo to negerėja. Tyrimas parodė, kad paaugliai šias technologijas žymiai daugiau naudoja pramogoms, o ne mokymuisi“, – teigia absolventė.

„32 baigiamuosius darbus gynusių profesinių pedagogikos studijų programos studentų darbų temos buvo pačios įvairiausios, nes studentams buvo suteikta pasirinkimo laisvė pasirinkti tai, ką jie nori tyrinėti. Kadangi ši studijų programa bendradarbiavimo pagrindu vykdoma kartu su Klaipėdos, Vytauto Didžiojo universitetais, kasmet atliekame studentų apklausas, kurias pateikiame išorinio vertinimo komisijai. Smagu, kad studentų atsiliepimai apie šią pedagogikos profesinių studijų programą yra patys geriausi“, – džiaugiasi Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto direktorė doc. dr. R. Bakutytė.

Priminsime, kad iškilminga diplomų įteikimo šventė vyks sausio 29 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje. Nuo 11 val. diplomai bus įteikiami Regionų plėtros instituto absolventams, o nuo 14 val. – Edukologijos instituto bei Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto absolventams.

g2
g2
g12
g12
g10
g10
g4
g4
Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.

 

 

 

 

Grįžti