Galimybė pretenduoti į vienkartines skatinamąsias ir socialines stipendijas

Studentai gali pildyti prašymus dėl vienkartinės skatinamosios ir vienkartinės socialinės stipendijos skyrimo iki gegužės 20 d. Prašymus gali teikti bakalauro, magistrantūros visų kursų, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Studentas (-ė) turi užpildyti prašymą ir, kartu su skenuotais ar kokybiškai nufotografuotais pasiekimus liudijančiais dokumentais (pažyma, išrašas, padėka ir pan.), pateikti atitinkamos studijų programos koordinatorei arba padalinio vadovui. Teikiant prašymą socialinei stipendijai gauti, svarbu pridėti skenuotą ar kokybiškai nufotografuotą artimojo mirties liudijimą, neįgalumo pažymėjimą ir pan.

Prašymai teikiami už 2019 m. gruodžio - 2020 m. gegužės mėn. laikotarpį.

Prašymai turi būti pristatyti atitinkamų studijų programų koordinatorėms ir užregistruoti iki gegužės 22 d. imtinai.

Užregistruoti prašymai gegužės 25 d. iki 17.00 val. pateikiami Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyresniajai rinkodaros specialistei el. paštu asta.michailova@su.lt

Rekomendacijas vienkartinėms stipendijoms gauti gali teikti:

 • instituto direktorius – visiems pasiekimams skatinti;

 • universiteto padalinių vadovai (Studijų ir tarptautinių programų tarnyba, Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba ir kt.) pagal savo veiklos kryptį;

 • dėstytojas, pastebintis studento pastangas ir pasiekimus tam tikroje mokslinėje srityje;

 • universiteto studentų atstovybės prezidentas – už aktyvią visuomeninę veiklą studentų atstovybėje.

Vienkartinė skatinamoji stipendija teikiama:

 • už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;

 • už universiteto atstovavimą tarptautiniuose projektuose, konferencijose;

 • už aukštus pasiekimus meno, sporto, kultūros veiklos srityse;

 • už aktyvią visuomeninę,rinkodarinęveiklą, renginių organizavimą, iniciavimą.

Vienkartinė socialinė stipendija teikiama:

 • vieno iš tėvų ar abiejų tėvų (globėjų) mirties atveju;

 • sunkios studento ligos ir kitais nenumatytais atvejais, susijusiais su studento ir jo šeimos narių sveikata;

 • stichinės nelaimės atveju ir pan.

 

Prašymas dėl vienkartinės skatinamosios stipendijos skyrimo

Prašymas dėl vienkartinės socialinės stipendijos skyrimo

Rekomendacija

 

Komunikacijios ir rinkodaros tarnybos informacija