Universiteto taryba pritarė investicijų projektui „Šiaulių universiteto infrastruktūros optimizavimas“

Investic 1

Investic 1

Gegužės 8 d. Šiaulių universiteto taryba nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje patvirtino Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą ir 2019 m. veiklos ataskaitą, Universiteto darbo tvarkos taisyklių pakeitimus ir svarstė klausimą dėl investicinio projekto „Šiaulių universiteto infrastruktūros optimizavimas“.

Posėdyje pristatyta Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata, kurią pateikė laikinai rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas ir vyriausioji finansininkė Rasa Ginaitė. Ataskaitai, kuri buvo pateikta atsižvelgiant į nepriklausomų auditorių išvadas, buvo pritarta.

Šiaulių universiteto vyriausiasis juristas Remigijus Šivickis pristatė Šiaulių universiteto darbo tvarkos taisyklių kai kurių punktų pakeitimo ir papildymo projektą. Pasak vyriausiojo juristo, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, iškilo būtinybė koreguoti Šiaulių universiteto darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Šiaulių universiteto tarybos 2014 m., atitinkamas nuostatas dėl skatinimo ir drausminių nuobodų bei darbuotojų poilsio laiko ir atostogų. Po pristatymo pakeitimai buvo priimti.

Infarstruktūros valdymo tarnybos direktorius Aidanas Barzelis pristatė Šiaulių universiteto investicijų projektą „Šiaulių universiteto infrastruktūros optimizavimas“, kuris patvirtinus Universiteto tarybai, būtų teikiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Vyriausybei. Pasak A. Barzelio, pagal patvirtintą „Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą“ turėjo buvo būtinos šios procedūros: atliktas turto vertinimas, parengtas investicijų projektas, gauta Turto banko teigiama išvada, patvirtintos Universiteto veiklos ir Finansinės ataskaitos už 2019 m., gautas Tarybos pritarimas Investicijų projektui, informacija pateikta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

„Investicijų projekto uždavinys – pagerinti Šiaulių universiteto studijų ir mokslo bei gyvenamąją infrastruktūrą, atliekant pastatų remonto darbus. Šiems darbams galėtų būti naudojamos lėšos, gautos realizavus universiteto nenaudojamą nekilnojamąjį turtą – pastatus, polsio bazes ir kt. Investavus gautas lėšas numatomaatlikti trijų Universitetui labai reikalingų pastatų remonto darbus – mokomojo korpuso P. Višinskio g. 25, (2 341 137,4 Eur), bendrabučio Dubijos g. 1B (260 498,59 Eur ) ir sporto salės Vasario 16-osios g. 1, remontas (1 260 498,59 Eur ), – nurodoma A. Barzelio parengtame investicijų projekte.

Universiteto taryba po diskusijų ir atsakymų į klausimus Investicijų projektui pritarė. Belieka laukti ŠMSM ir Vyriausybės sprendimų.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotr.
Grįžti