Šiaulių universiteto alumnų asociacija kviečia į konferenciją ir pikniką

Piknikas1

Piknikas1

Birželio 13 d. 13–17 val. Šiaulių universiteto botanikos sode Šiaulių universiteto alumnų asociacija kviečia į konferenciją-pikniką. Šiais metais Asociacijos organizuojama konferencija bus kitokia – oficialias auditorijų sienas pakeis Botanikos sodo aplinka, o smagiai pabendrauti galėsime alumnų piknike!

Piknikas prasidės trumpa konferencija, kurioje bus renkamas naujasis asociacijos prezidentas, valdybos ir kontrolės komiteto nariai. Pristatysime asociacijos veiklos ataskaitą, diskutuosime asociacijai aktualiais klausimais. Po šių darbų, kviesime visus pasivaikščioti po pražydusį Šiaulių universiteto botanikos sodą, bendrausime ir skanausime mėsainius.

Dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti ŠU alumnų asociacijos veikloje primename, kad Eilinės Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencijos metu balsuoti ir kandidatuoti į asociacijos valdybą ir prezidento postą gali tik tikrieji asociacijos nariai, sumokėję simbolinį nario mokestį.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ: https://forms.gle/HzdMEYv3fkA6A5eJA

Narystė Šiaulių universiteto alumnų asociacijoje

piknikas5

Šiaulių universiteto alumnų asociacija (toliau – Asociacija) yra nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Šiaulių universiteto (Šiaulių pedagoginio instituto, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakulteto) absolventus.

Prisijungti prie Šiaulių universiteto alumnų asociacijos gali kiekvienas, turintis studijų baigimą Šiaulių universitete (Šiaulių pedagoginiame institute, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultete) įrodantį diplomą, nebent būtų nustatyta kita Konferencijos tvarka.

Kaip tapti Asociacijos nariu? Paprasta! Šiaulių universiteto alumnų asociacijos interneto puslapyje užpildyk elektroninę anketą, ir sprendimas dėl narystės bus priimtas artimiausiame Valdybos posėdyje, Valdybos nustatyta tvarka.

Steigiamosios alumnų asociacijos konferencijos metu buvo numatyta, kad Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariai nuo 2017 metų galės pasirinkti narystės tipą Asociacijoje. Dėl to skiriamos dvi narystės kategorijos:

asocijuotas narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą, kurio kandidatūra yra patvirtinta Valdybos posėdžio metu. Asocijuotas narys turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir siekius bei dalyvauti Asociacijos veikloje;

narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą ir susimokėjęs metinį 10 eurų nario mokestį. Narys įgyja teisę balsuoti Konferencijų metu ir gauna Asociacijos teikiamas naudas ir privilegijas bei kitas Asocijuoto nario teises.

Asociacijos tikslai: skatinti ir palaikyti tvirtus Narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Šiaulių universitetu, siekti Universiteto bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos, visapusiškai prisidėti prie ŠU veiklos, vykdomų projektų, bendradarbiauti su kitų Lietuvos, taip pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventų organizacijomis, atstovauti teisėtiems narių interesams ir juos ginti.

TAPK Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariu ir dalyvauk piknike!

Kaip sumokėti narystės mokestį, rasite čia: https://sualumnai.lt/naryste/

Susisiekime: el. p. reda.ulinskaite-nosaviciene@su.lt; tel. 8 41 39 30 10.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos inf. ir nuotr.
Grįžti