Pedagogikos studentams – 300 eurų siekiančios stipendijos

businink1 Birželio 3 d. Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto     ministerijos siūlymui skirti pedagogikos studentams 300 eurų     stipendijas. Tai daroma siekiant skatinti gabius ir motyvuotus     stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją.

 Visi, 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių   studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios   stipendijos bus skiriamos tiek įstojusiems į bakalauro studijas,   tiek ir į profesines pedagogikos studijas. Be to, atsižvelgus į   valstybės poreikius, ministro nustatyta tvarka stipendijos bus   skirtos ir tiems, kurie pedagogikos studijas pasirinks kaip   gretutines. Parama taip pat skiriama pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų (Šiaulių universitete tai – Programų sistemos ir Finansų matematika) studentams, kurie greta šių studijų programų valstybės finansuojamose studijų vietose studijuoja pedagogikos studijų modulį ir neturi akademinių skolų. 

Planuojama, kad nuo šių metų rudens tokios stipendijos būtų  mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems  asmenims:  585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į  pedagogikos  profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos  gretutines studijas. 

„Specialiomis stipendijomis siekiame kelti pedagogo profesijos prestižą ir skatinti stojančiuosius rinkti pedagogikos studijas. Norime, kad šias studijas rinktųsi gabūs ir motyvuoti studentai, tikimės, kad stipendijos bus gera finansinė paskata turintiems pedagogo pašaukimą jauniems žmonėms ateiti į šią profesiją“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

2020 m. būsimųjų pedagogų stipendijoms numatoma skirti per 1 mln. eurų.

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.
Tomo Andrijausko nuotr.