Gerbiami kandidatai, stojantys į profesines ir neformaliojo švietimo modulių studijas Šiaulių universitete

Profesinė studijų programa „Pedagogika" skirta asmenims, kuriems reikalinga pedagoginė kvalifikacija (60 ECTS 1,5 m. trukmės);

Pedagoginės specializacijos modulis „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas" (90 ECTS, 1,5 m.);

Pedagoginės specializacijos modulis „Pradinio ugdymo pedagogika" (60 ECTS, 1m.),

Mokomojo dalyko modulis „Matematikos pedagogika" (60 ECTS, 1 m.),

Mokomojo dalyko modulis „Integruotų gamtos mokslų pedagogika" (90 ECTS, 1,5 m.).

Dalinių studijų programa „Specialioji pedagogika" (97 ECTS, 1,5 m.);

Jūsų pasirinktoms studijoms gali būti gautas projekto finansavimas, jei projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos.

Pagal patikslintą projekto kvietimo rengėjų informaciją, pretenduojantiems į projekto finansavimą prašome iki 2020 m. birželio 23 d. pristatyti trišales sutartis tarp steigėjo (savininko, tos mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas), švietimo teikėjo (kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas) ir mokytojo dėl įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos.

Dėl sutarčių sudarymo kreipkitės į savivaldybę ar į ugdymo įstaigą, kurioje dirbate ar ketinate dirbti ir pristatyti šias sutartis ŠU Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto priėmimo komisijai el. p. priemimas@tsi.su.lt

Sėkmės atveju, gavus projekto finansavimą, stojantiesiems bus organizuojamas konkursas į gautas projekto finansuojamas vietas. Pirmenybė studijų finansavimui gauti bus teikiama pateikusiems sutartis. Prašymą pildyti www.priėmimas.tsi.su.lt, stojantiems į dalinių studijų programą „Specialioji pedagogika" - www.priemimas.su.lt