Kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti pedagoginės stažuotės modelio išbandyme 2020–2021 mokslo metais

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

3.1. 2020–2021 mokslo metai bus pirmieji pedagoginio darbo metai.

3.2. Turi pedagoginio darbo patirties, tačiau dirbo dar neturėdami pedagogo kvalifikacijos.

3.3. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.

3.4. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 metų ar ilgesnės pertraukos.

Atkreipiame dėmesį, kad registracijos anketą galima bus užpildyti nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 5 d. Anketą gali užpildyti pradedantysis pedagogas (sutaręs dėl dalyvavimo projekte su švietimo įstaigos vadovu) arba švietimo įstaigos vadovas, sutaręs su stažuotės vadovu ir mentoriumi (galima skirti du mentorius, atsižvelgiant į būsimojo stažuotojo planuojamas tobulinti kompetencijas).

Registracijos anketa

Pasibaigus atrankos etapui, per 5 darbo dienas atrankos komisijos nariai aukštosiose mokyklose informuos asmeniškai visus dalyvius jų registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu apie atrankos rezultatus. Vietų skaičius ribotas (13).

Daugiau apie projektą

Pedagoginės stažuotės klausimais konsultuoja ekspertai:

Edita Musneckienė
Tel. (8 41) 393 016
El. p. edita.musneckiene@su.lt

Edita Verygienė
Tel. (8 41) 595 853
El. p. edita.verygiene@su.lt

Kristina Viršulienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Projekto „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) specialistė-koordinatorė
El. p. kristina.virsuliene@nsa.smm.lt