Kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti pedagoginės stažuotės modelio išbandyme 2020–2021 mokslo metais

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu tenkinti vieną iš šių sąlygų:

3.1. 2020–2021 mokslo metai bus pirmieji pedagoginio darbo metai po pedagogo kvalifikacijos įgijimo (gali turėti pedagoginio darbo patirties iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo).

3.2. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.

3.3. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 m. ar ilgesnės pertraukos.

Registracijos anketą prašome užpildyti nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. iki 2020 m. rugsėjo 10 d. Anketą gali užpildyti pradedantysis pedagogas (sutaręs dėl dalyvavimo projekte su švietimo įstaigos vadovu) arba švietimo įstaigos vadovas, sutaręs su pradedančiuoju pedagogu ir mentoriumi (galima skirti du mentorius, atsižvelgiant į būsimojo stažuotojo planuojamas tobulinti kompetencijas).

2020–2021 mokslo metais projekto dalyviai turės galimybę tobulinti profesines kompetencijas mokymuose, dalyvauti grupinėse ir individualiose supervizijose, refleksijose, bus organizuojami projekte dalyvaujančių mokyklų gerosios patirties dalinimosi vizitai. Mentoriai galės dalyvauti užsienio stažuotėje, o švietimo įstaigų pedagogams bus sudarytos galimybės tobulinti savo profesines kompetencijas mokymuose.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis į atsakingus projekto „Tęsk“ ekspertus aukštosiose mokyklose ir Nacionalinėje švietimo agentūroje:

Nacionalinė švietimo agentūra

Kristina Viršulienė, tel. 8 681 48 215, el. p. kristina.virsuliene@nsa.smm.lt

Šiaulių universitetas

Edita Musneckienė, tel. (8 41) 393 016, el. p. edita.musneckiene@su.lt

Edita Verygienė, tel. (8 41) 595 853, el. p. edita.verygiene@su.lt