Besidomintiems magistrantūros studijomis skubame priminti, kad vyksta prašymų teikimas!

Pagrindinis priėmimas, kuriame galima pretenduoti į valstybės finansuojamas magistrantūros studijas – iki liepos 3 d., 12 val. Papildomas priėmimas vyks nuo liepos 16 d. iki rugpjūčio 14 d.

Dokumentų teikimas į magistrantūros studijas vyksta:

 • per sistemą www.priemimas.su.lt;
 • priėmimo komisijoje (Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, 410 kab., darbo laikas: I-IV 9.00-16.00, V-9.00-15.45).

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

 1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
 2. diplomo ir jo priedėlio (priedo);
 3. papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
 4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
 5. praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
 6. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami  dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 7. registracijos mokesčio (II pakopos studijų įmoka) kvito kopija. Rekvizitus rasite čia
 8. 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm).

Į antrosios pakopos studijas konkurso būdu priimami:

 • asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus;
 • asmenys, baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
 • asmenys, baigę kolegijines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys 1 metų (stojant į Vadybos, Ekonomikos ir  Socialinio darbo studijų programas), 2 metų (stojant į Kūno kultūros ir sporto edukologijos ir Gamtinių sistemų valdymo), 3 metų (stojant į Viešojo valdymo ir Regionų plėtros ir valdymo studijų programas) praktinės veiklos patirties ir atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus.

Stojimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto priėmimo komisija tel. (8 41) 59 57 55; el. p. studijuok@su.lt arba Šiaulių universiteto bibliotekoje, Vytauto g. 84, 410 kab., darbo laikas: I-IV 9.00-16.00, V-9.00-15.45).

Visa informacija apie priėmimo į magistrantūros studijas procedūras ir terminus: https://bit.ly/31648FK

Magistrantūros studijų programos: https://bit.ly/2zIqIsR