Pratęstas priėmimas į sutrumpintas ir dalines studijas

Į sutrumpintas bakalauro ir dalines akademinio padalinio tarybos patvirtintas studijų programas gali būti priimami aukštųjų koleginių mokyklų absolventai, taip pat ir baigusieji kitų studijų krypčių universitetines studijas. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

  • profesinio bakalauro arba universitetinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma; arba universitete išklausytų dalykų akademinė pažyma;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija,  jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
  • registracijos mokesčio kvito kopija (45 eurai su studijų rezultatų įskaitymu).

Priėmimas į sutrumpintas bakalauro ir dalines studijas vyksta iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Prašymai studijuoti pateikiami Šiaulių universiteto priėmimo komisijoje:

  • iki rugsėjo 7 d. – Šiaulių universiteto Bibliotekoje (Vytauto g. 84, 410 kab.);
  • nuo rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 15 d. – Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, 208 kab.).

Informacija apie priėmimą teikiama tel. (8 41) 595 755, el.paštu studijuok@su.lt.

Studijų programų sąrašą rasite čia: https://bit.ly/3ldLxzk