Vyksta papildomas paraiškų priėmimas socialinei stipendijai 2020 m. rudens semestrui gauti

Papildomas paraiškų priėmimas socialinei stipendijai 2020 m. rudens semestrui gauti vyksta nuo 2020 m. lapkričio 2 d. iki 2020 m. lapkričio 10 d. (įskaitytinai).

Paraiškos teikiamos per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildžius nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. rudens semestras_papildomas_lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Kaip pateikti prašymą? Išsami informacija apie paraiškų pildymo tvarką yra pateikta Fondo interneto tinklalapyje. Prieš prisijungdami prie IS „PARAMA“, paspaudę nuorodą „Pagalba“, studentai gali susipažinti su IS „PARAMA“ naudotojo vadovu, kuriame detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai ir pateiktas vaizdinis studento darbo vietos aprašymas. Be to, studentai siekdami gauti informaciją apie paraiškų pildymą, gali asmeniškai kreiptis į Fondą (Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7153; el. p. jurgita.medaisiene@vsf.lt).

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, antrosios pakopos, trečiosios pakopos, trumpųjų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui. Nuo 2020 m. liepos 1 d. socialinės stipendijos dydis yra 253,5 Eur.

Visa informacija apie socialines stipendijas Fondo tinklalapyje.