Vyksta papildomas paraiškų priėmimas tikslinei išmokai studentams, turintiems neglaią 2020 m. rudens semestrui gauti

Studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti tikslinę išmoką (156 Eur per mėnesį) papildomo paraiškų priėmimo metu, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. rudens semestras_lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Paraiškos tikslinei išmokai 2020 m. rudens semestrui papildomo paraiškų priėmimo metu lapkričio mėn. gauti teikiamos nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d. imtinai.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį.

Visa informacija apie tikslines išmokas Fondo tinklalapyje.