Galimybė pretenduoti į vienkartines skatinamąsias ir vienkartines socialines stipendijas

Studentai gali pildyti prašymus dėl vienkartinės skatinamosios ir vienkartinės socialinės stipendijos skyrimo iki lapkričio 20 d. Prašymus gali teikti bakalauro, magistrantūros visų kursų, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Studentas (-ė) turi užpildyti prašymą ir, kartu su skenuotais ar kokybiškai nufotografuotais pasiekimus liudijančiais dokumentais (pažyma, išrašas, padėka ir pan.), pateikti atitinkamos studijų programos koordinatorei arba padalinio vadovui. Teikiant prašymą socialinei stipendijai gauti, svarbu pridėti skenuotą ar kokybiškai nufotografuotą artimojo mirties liudijimą, neįgalumo pažymėjimą ir pan.

Prašymai teikiami už 2020 m. birželio mėn. – 2020 m. lapkričio mėn. laikotarpį.

Prašymai turi būti pristatyti atitinkamų studijų programų koordinatorėms ir užregistruoti iki lapkričio 23 d. imtinai. Užpildyta prašymo forma ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami el. paštu nuskenavus arba kokybiškai nufotografavus. 

Užregistruoti prašymai lapkričio 24 d. iki 17.00 val. pateikiami Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos specialistei el. paštu asta.michailova@su.lt

Rekomendacijas vienkartinėms stipendijoms gauti gali teikti:

  • akademinio padalinio vadovas – visų pasiekimų skatinimui;
  • Universiteto padaliniai pagal savo veiklos kryptį;
  • Universiteto studentų atstovybės prezidentas – už aktyvią visuomeninę veiklą studentų atstovybėje.
Vienkartinė skatinamoji stipendija teikiama:
  • už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;
  • už universiteto Universitetui tarptautiniuose projektuose, konferencijose;
  • už aukštus pasiekimus meno, sporto, kultūros veiklos srityse;
  • už aktyvią visuomeninę veiklą. 

Vienkartinė socialinė stipendija teikiama:

  • vieno iš tėvų ar abiejų tėvų (globėjų) mirties atveju;
  • sunkios studento ligos atveju;
  • kitais nenumatytais atvejais (įrašant).

 

Dokumentai: