Studijų kokybės vertinimo centre patvirtinta nauja dalyko pedagogikos studijų programa

dalped1

dalped1

Nuo kitų metų stojantieji į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją galės rinktis naują ir perspektyvią studijų programą – dalyko pedagogika. Tai paaiškėjo iš gruodžio 17 d. Šiaulių universitetą pasiekusios Studijų kokybės vertinimo centro informacijos, jog ekspertai, atlikę naujos, universitete ketinamos vykdyti studijų programos dalyko pedagogika ekspertinį vertinimą, ją įvertino teigiamai.

Dalyko pedagogika – nauja ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos krypties bakalauro studijų programa, kurią parengė Šiaulių universitetas. Numatoma studijų trukmė – 4 metai.

Studijų programą sudarys 4 moduliai: – pedagoginių studijų (60 kreditų), mokomųjų dalykų (studentas renkasi 2 iš 3 siūlomų. Iš viso – 120 kreditų), integruoto turinio (25 kreditai), bendrųjų universitetinių ir užsienio kalbos studijų (20 kreditų) ir bakalauro baigiamojo darbo (15 kreditų).

Ekspertų išvadose pažymima, jog šios programos aktualumą pagrindžia Šiaulių universiteto ir kitų institucijų atlikti tyrimai, rodantys didėjantį anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokytojų poreikį darbo rinkoje. Numatoma, jog šios programos absolventai galės dirbti bendrojo ugdymo, profesinėse, neformaliojo ugdymo mokyklose ir kitose edukacine veikla užsiimančiose organizacijose. Ekspertai nurodo, jog dalyko pedagogikos programa atitinka Šiaurės Lietuvos mokyklų ir kitų edukacinių organizacijų poreikius, nes numatomi parengti specialistai yra reikalingi bei laukiami ir mokyklose, ir kitose ugdymo veiklą vykdančiose organizacijose. Išvadose pažymėtas programos vykdytojų – Šiaulių universiteto dėstytojų mokslinis potencialas, ilgametė patirtis ir įdirbis.

Programos tikslai, numatomi studijų rezultatai, programos sandara, dalykų modulių turinys atitinka Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo, Pedagogų rengimo reglamento, Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašo ir kitų teisės aktų pagrindines nuostatas, yra parengta vadovaujantis SKVC metodika.

Manoma, jog šį nauja studijų programa padės užpildyti humanitarinį vaakumą Šiaurės Lietuvos regione, sutelkdama Šiaulių universiteto pedagogikos, filologijos, istorijos dėstytojų pajėgas pritraukdama studentų iš Šiaurės Lietuvos, stiprindama humanitarinių ir socialinių mokslų potencialą. Ši studijų programa yra suderinta su Vilniaus universitetu ir bus įtraukta į bendrąjį 2021 m. studijų programų tinklelį.

Parengė Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti