2019 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2019 m. gegužės 31 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantė Regina Karvelienė apgynė mokslo daktaro disertaciją „Studentų, patekusių į negalios situaciją, įgalinimas dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose“ (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S).

2019 m. gegužės 31 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantas Tadas Gulbinas apgynė mokslo daktaro disertaciją "Merginų rekreacinis fizinis aktyvumas profesinėje mokykloje: grindžiamoji teorija" (socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

 

2018 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2018 m. gruodžio 21 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities vadybos krypties doktorantė Rita Toleikienė apgynė mokslo daktaro disertaciją „Integralios etikos vadybos sistemos formavimas savivaldybėje“ (Socialiniai mokslai, ekonomika, 04 S).

2018 m. gruodžio 14 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities ekonomikos krypties doktorantas Martynas Brazauskas apgynė mokslo daktaro disertaciją tema „Investicinio portfelio formavimo sprendimų pagrindimas taikant turto alokacijos strategijas skirtingose finansų rinkose“ (Socialiniai mokslai, ekonomika, 04 S).

2018 m. spalio 5 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantė Rita Kantanavičiūtė apgynė mokslo daktaro disertaciją „Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S).

2018 m. spalio 5 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantė Asta Kriščiūnaitė apgynė mokslo daktaro disertaciją „Formalusis mokinių vertinimas neformaliajame muzikiniame vaikų švietime: mokinių, mokytojų ir tėvų patirtys“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S).

2018 m. birželio 29 d. Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų doktorantas Kęstutis Dambrauskas apgynė mokslo daktaro disertaciją tema „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologijos tyrimas" (humanitariniai mokslai, filologija 04H).

2018 m. balandžio 27 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities vadybos krypties doktorantė Jurgita Mikolaitytė apgynė mokslo daktaro disertaciją tema „Bendradarbiavimu grįstos vertės kūrimas tarpsektorinėje partnerystėje" (Socialiniai mokslai, vadyba, 03S).

2018 m. vasario 9 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities ekonomikos krypties doktorantė Simona Potelienė apgynė mokslo daktaro disertaciją tema „Investicijų į žmogiškąjį kapitalą privačios grąžos ir ją lemiančių veiksnių poveikio vertinimas" (Socialiniai mokslai, ekonomika, 04 S)

2018 m. vasario 9 d. Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities ekonomikos krypties doktorantas Aidas Dilius apgynė mokslo daktaro disertaciją tema „Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimas Europos Sąjungos šalių grupėse" (Socialiniai mokslai, ekonomika, 04 S).

 

2017 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2017 m. lapkričio 10 d. Šiaulių universiteto ekonomikos krypties doktorantė Rita Bužinskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas" (Socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2017 m. spalio 6 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė apgynė daktaro disertaciją tema "Mokinių (10-12 kl.) tarpkultūriškumo ugdymasis kultūros transformacijos kontekste" (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

2017 m. sausio 26 d. Šiaulių universiteto ekonomikos krypties doktorantė Jūratė Marcišauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Investicinio portfelio sudarymas taikant kompleksinį vertinimą akcijų atrankai skirtingo efektyvumo rinkose“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2017 m. sausio 26 d. Šiaulių universiteto ekonomikos krypties doktorantė Rasa Reizgevičienė apgynė daktaro disertaciją tema "Darbo paklausos poveikio užimtų gyventojų gebėjimų asimetrijai vertinimas" (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2017-2018 m. kituose universitetuose apgintos daktaro disertacijos

Šiuo metu apgintų disertacijų nėra.

 

Apgintų daktaro disertacijų archyvas 2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m.
2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m. 2002 m. 2001 m. 2000 m. 1999 m.


2012 m. gegužės 25 d. Šiaulių universiteto doktorantė Lota Bobrova apgynėdisertaciją tema „Universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto programų studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste (edukologija).