2016 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

 

2016 m. sausio 15 d. Šiaulių universiteto filologijos krypties doktorantas Nedas Jurgaitis apgynė daktaro disertaciją tema „Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H).

2016 m. vasario 12 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Aistė Valaikienė apgynė daktaro disertaciją tema „Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, ikiprofesinio ugdymo(si) modeliavimas“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S).  

2016 m. vasario 26 d. Šiaulių universiteto vadybos krypties doktorantė Jurgita Bersėnaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Verslo įmonių vystymosi trajektorijos bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis (socialiniai mokslai, vadyba 03S). 

2016 m. kituose universitetuose apgintos daktaro disertacijos

2016 m. gruodžio 20 d.  Šiaulių universiteto Botanikos sodo jaunesnioji mokslo darbuotoja Rimanta Vainorienė Aleksandro Stulginskio universitete sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją tema "Egzogeninio prolino ir kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beuv) biopotencialo formavimuisi skirtingomis drėgmės sąlygomis (mokslinė vadovė prof. dr. Natalija Burbulis).

2016 m. gegužės 6 d.  Šiaulių universiteto Mechanikos ir statybos inžinerijos katedros lektorius Marius Reizgevičius Vilniaus Gedimino technikos universitete (Senato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius))  apgynė disertaciją tema: BIM technologijų efektyvumo daugiapakopis vertinimas (Statybos inžinerija 02 T).

2015 m.

2014 m. 

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

2002 m.

2001 m.

2000 m.

1999 m.

1998 m.

2012 m. gegužės 25 d. Šiaulių universiteto doktorantė Lota Bobrova apgynėdisertaciją tema „Universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto programų studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste (edukologija).