TURINYS

Vigmantas Butkus, Rūta Stankuvienė
Pratarmė
5
Pelkė: gamtotyrinis požiūris
Mindaugas Lapelė
Dzūkijos nacionalinio parko pelkės ir jų svarba biologinės įvairovės išsaugojimui
Weltands of Dzūkija National Park and their Inportance for Biodiversity Protection

7
15
Aurelijus Gaidamavičius, Audrius Aliukonis
Girutiškio gamtos rezervato augalijos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
Evolution of Vegetation in Girutiškis Strict Reserve During Glacial and Holocene Periods

16
33
Gintautas Kibirkštis
Šienapjūtės Čepkeliuose praeityje
Hay Harvesting in Čepkeliai in the Past

34
38
Pelkė: filosofinis-kultūrologinis požiūris
Kęstutis Šerpetis
Pelkės geštaltas kaip tautinio kosmosos metaphysis: apostazijos inversija
Swamp Gestalt as Metaphysics of the National Cosmos: Apostasy Inversion

39
59
Jurgis Dieliautas
Pelkės rizoma: gyvenimas Šiauliuose
The Swamp Rhizoma: Living in Šiauliai

60
78
Pelkė: filologinis požiūris
Ona Laima Gudzinevičiūtė, Ligita Mykolaitienė
Pelkė: keletas kalbinių aspektų
Pelkė (En.Swamp): Some Linguistic Aspets

79
88
Rūta Stankuvienė
Pelkės sukųrimo aspektai etiologinėje sakmėje
The Aspects of Swamp Creation in the Etiological Legend

89
93
Kęstutis Gudmantas
„Miškų ir pelkių kraštas“. Keletas pastabų apie Lietuvos įvaizdį XIII-XVII a. raštijoje

„Le Pays des forets et des marais“. Quelques remarques sur l'image de la Lithuanie dans des ecrits des XIII-XVII siecles

94
113
Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Pelkė lirtuvių poezijoje
Swamp in Lithuanian Poetry

114
121
Džiuljeta Maskuliūnienė
Pelkė lietuvių vaikų pažintinėje literatūroje
Swamp in Lithuanian Factual Literature for Childre

122
138
Indrė Žakavičienė
Ekokritikos pelkynai: atgal į gamtą?
Swamps of Ecocriticsim: Back to Nature?

139
145
Irena Baliulė, Silvija Baranauskienė
Moteriškoji vandens simbolika Jolitos Skabalauskaitės knygoje „Liūnsargių moteris“
Female Symbolism of Water in the Book „Liunsargių moteris“ (Woman of Quagmires“) by Jolita Skablauskaitė

146
154
Danguolė Šakavičiūtė
Pelkės semantika angažuotuose tekstuose
The Meaning of Marsh in the Engaged Literature

155
164
Recenzijos
Colloquia, nr.16-20
(Dalia Jakaitė)
165
Nerija Putinaitė, Nenutrūkusi styga: prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, 2007
(Kęstutis Šerpetis)
177
Virginijus Kinčinaitis, Audiovizualinės kultūros kontekstai, 2007
(Gintautas Mažeikis)
184
Iš kronikos
Ona Danutė Klumbytė
Kas buvo gražu ir brangu ir ko išmokė gyvenimas
(sutrumpinta jubiliejinė 80-mečio kalba, pasakyta Šiaulių universiteto Humanitariniame fakultete)
190
Nerijus Brazauskas
Akmenų jėga
(apie „Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto konferenciją „Akmuo kultūroje“)
198
Inter-studia humanitatis leidiniai