TURINYS

Asta Jurevičiūtė
Pratarmė

5
Siaubas: filosofiniai akcentai
Gintautas Mažeikis
Apvalantis siaubas kaip preliminari įtikėjimo priemonė
Cleaning Horror as tentative Means of Persuasion

7
25
Kęstutis Šerpetis
Pašaukimo dialektika: egzistencinė baimė vs mettafizinis siaubas
Dialectics of Vocation: between existential Fear and metaphysical Horror

26
38
Aneta Rostovskytė
Tarp tikrovės paslėpties ir egzistencinio siaubo
Between the Closedness off Reality and existential Horror

39
43
Siaubas ir sociokultūrinės antropologijos kontekstai
Asta Jurevičiūtė
Siaubo antropologijos demaskavimas:istorijos, kurias pasakoja antropologai
Disclosure of the Horror Anthropology: Stories tells the Anthropologist

44
52
Jonas Nekrašius
Šokis su kaulais, arba siaubas kelionėje
Dances with Bones or Horror during the Journey

53
64
Jekaterina Lavrinec
Tranzitinės vietos kaip nerimo zona ir žaidimų aikštė
Transitive Places as an Anxiety Zone and as a Playground

65
72
Siaubo estetika: fotografija, kinas, literatūra
Jurgis Dieliautas
Siaubo išraiškos: kelios rescendentinės variacijos
Temporality Expressiveness of Horror: a few rescendental Variations

73
97
Remigijus Venckus
Psichoanalitinis kino seansas ir susitikimas su vaiduokliu
Psychoanalytic Shows and Meetings With the Ghost

98
108
Jolita Januškevičiūtė
Lliteratūrinis Jeano Geneto veidrodis
Literary Mirror of Jean Genet

109
116
Recenzijos
Gintaras Lazdynas
XX amžiaus literatūros teorijos, arba kodėl Derrida ir Gadameris nesusišnekėjo
(XX amžiaus literatūros teorijos. Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, sudarė Aušra Jurgutienė)
117
Aušra Jurgutienė
Šešiolika paskaitų apie lietuvių literatūros kritiką
(Viktorija Daujotytė, Lietuvių literatūros kritika. Akademinio kurso paskaitos)
131