Modestas Grigaliūnas
Propogandos virsmai ir nekintamumas: pratarmė
4
Gintautas Mažeikis
Propaganda: pakaitalai bestijai
Propoganda: Substitutes for Bestia

6
22
Kęstutis Šerpetis
Similiacija kaip aukščiausia postdemokratijos stadija
Simulation as a Higher Stage of Postdemocraty

24
46
Aušra Vinciūnienė
Viešųjų ryšių demokratijos kaina, arba kaip šiuolaikinėje politikos komunikacijoje propaganda įgauna naujas pateisinamas formas
The Price of Public Relations Democraty: How Propaganda Gets its New Acceptable Forms in Contemporary Political Communication

47
65
Modestas Grigaliūnas
Naujųjų medijų ir populiariosios kultūros šiuolaikinėje propagandoje tyrimai: teorinės ir metodinės prielaidos
The Researches into New Media and Popular Culture in Contemporary Propaganda: Theoretical and Methodological Prerequisites
66

83
Jurgis Dieliautas
Pedagoginė ideologija nuo mokyklos iki gyvenimo pamokų
Pedagogical Ideology: from School to Lessons of Life

84
104
Deivida Vandzinskaitė
Braziliško pasipriešinimo svetimo įtakai formos: nuo kultūrinio kanibalizmo iki capoeira
Forms of Brazilian Resistance Against Alien Influence: from Cultural Cannibalism to „Capoeira“

105
118
Dangiras Mačiulis
Apie dvi propagandines kampanijas XX a. tarpukario Lietuvoje
On two Propaganda Campaigns in the XX Century's Interwar Lithuania

119
138
Oksana Zubilina
Lyčių diskurso taikymo ypatumai Antrojo pasaulinio karo vizualinėje propagandoje
The Peculiarities of Application of Gender Discourse to the Visual Propaganda of World War II

139
155
Ginta Petraitytė
Lietuvos kariuomenės propagandos subjekto konstravimas
Construction of Subjects of Propaganda of Lithuanian Military

156
171