Praktikos reglamentas (2018-10-23)

Praktikos reglamentas

 

Pedagogikos studijų baigiamieji darbai

Bylos parsisiuntimui:

PEDAGOGIKOS STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO IR GYNIMO TVARKA

PEDAGOGIKOS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO, GYNIMO IR VERTINIMO REGLAMENTAS

 

PRIEDAI:

1. Prašymas rengti darbą

2. Patvirtinimas apie pedagogikos studijų baigiamojo darbo savarankiškumą

3. Titulinis lapas

4. Pedagogikos studijų baigiamojo darbo recenzija

5. Vadovo atsiliepimo forma

 Bakalauro ir magistro baigiamieji darbai

Bylos parsisiuntimui:

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO IR GYNIMO TVARKA

BAIGIAMŲJŲ (BAKALAURO, MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ) DARBŲ RENGIMO, GYNIMO IR VERTINIMO REGLAMENTAS

 

PRIEDAI:

1. Prašymas dėl darbo rašymo

2. BD individualus veiklos planas

3. Patvirtinimas apie darbo (BD, MG D) savarankiškumą

4. Titulinis lapas

5. BD recenzija

6. Vadovo atsiliepimo forma (BD, MG D)