Pirkimo iniciatorių ir organizatorių dėmesiui!

1. Po kiekvienos įvykdytos pirkimo sutarties, per 3 darbo dienas pateikti Viešųjų pirkimų administratorei prekių, paslaugų ar darbų perdavimo – priėmimo aktus.

2. Primename, kad vadovaujantis LR VPĮ 23 straipsniu, Šiaulių universitetas, atlikdamas supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės privalo rezervuoti šiame straipsnyje nurodytiems tiekėjams, išskyrus atvejus, kai šie tiekėjai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.

 

Teisės aktai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu:

 

Šiaulių universiteto viešųjų pirkimų dokumentai >>

Šiaulių universiteto viešųjų pirkimų dokumentai nuo 2017 07 01 >>

Viešųjų pirkimų planai >>

Ataskaitos >>

Vykdomi pirkimai >>

Informacija apie mažos vertės pirkimus >>

Sutartys ir pasiūlymai be konfidencialios informacijos>>

Archyvas (įvykdytos sutartys) >>