Šiaulių universiteto Technologinių bandymų centras
Direktorė - dr. Dalia Čikotienė
Mob. tel. 8 620 29 875
Adresas: Pramonės g. 3,
LT-78122 Šiauliai
El. paštas tbc@tf.su.lt
Tinklapis http://tbc.su.lt/

 

Darbuotojai:

Kokybės vadovas-inžinierius Artūras Sabaliauskas

Vyresnieji bandymų inžinieriai Gintaras Kušleika, Alvydas Rūkas, Edvardas Bielskis

Pagrindiniai Technologinių bandymų centro centro tikslai:

  • atlikti akredituotus dviračių bei jų dalių bandymus pagal dviračių gamintojų, platintojų bei kokybės tikrintojų užsakymus;
  • kartu su Inžinerijos katedros specialistais vykdyti įvairaus pobūdžio gamybinius-technologinius bandymus, matavimus ir tyrimus pagal įmonių užsakymus;
  • teikti dalykinę ir metodinę pagalbą regiono įmonėms mechaninių sistemų bandymo, matavimo, skaičiavimo bei tyrimo klausimais.

Veikla

Technologinių bandymų centras įkurtas 2002 m. prie Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto. Technologinių bandymų centras dirba kartu su Šiaulių universiteto Inžinerijos katedros specialistais.

Centre atliekami technologiniai bandymai, matavimai ir tyrimai pagal UAB „Baltik vairas“, AB "Šiaulių energija", UAB "Salda", UAB RGE Baltic, UAB „Dvirida", UAB „Jupojos technika“, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB Zabas, SIA Speed up Bike, Prophete GmbH u. Co KG bei kitų Lietuvos ir užsienio įmonių užsakymus. Centro darbuotojai teikia dalykinę ir metodinę pagalbą regiono įmonėms mechaninių sistemų bandymo, matavimo, skaičiavimo bei tyrimo klausimais. Su TBC veikla susijusių projektų vykdyme dalyvauja Inžinerijos katedros dėstytojai ir studentai. Apibendrinti bandymų, matavimų ir tyrimų rezultatai publikuojami.

Akreditacijos pažymėjimas (pdf)

2012 m. lapkričio 28 d. Technologinių bandymų centrui suteiktas akreditavimo pažymėjimas, liudijantis, kad centras atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir yra akredituotas atlikti miesto, turistinių, paauglių ir kalnų dviračių (bandymų standartas LST EN ISO 4210-2:2016), vaikams skirtų dviračių (bandymų standartas LST EN ISO 8098:2014) bei atskirų dviračių dalių bandymus.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos akredituoja bandymų ir kalibravimo laboratorijas ir yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys. Centro akreditacija reiškia tarptautinį pripažinimą. Vykdant akredituotą bandymą, užtikrinama, kad bandymas atliekamas tinkamomis, kalibruotomis priemonėmis, darbuotojai turi įgaliojimus ir kompetenciją bandymams atlikti, bandymas bus atliktas kokybiškai, rezultatų vertinimas objektyvus ir teisingas. 

Technologinių bandymų centras – vienintelė Pabaltijyje tokio pobūdžio akredituota laboratorija.