Nijolė Juknienė

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis. 1981 m. ŠPI (dabar ŠU)  pradinių klasių ir muzikos mokytojo specialybė.

 

Darbo patirtis.

Nuo 1981 m. dirbu Muzikos katedroje

 

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

LMD narė