Gediminas Ramanauskas

 

Gimimo data – 1961

Adresas, telefonai

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija – Aukštasis, doc.

Darbo patirtis.

1984 m.  Šiaulių universitetas Muzikos pedagogikos katedra

1986 – 1994 m. Šiaulių trikotažo fabriko ,,Verpstas“ moterų choro vadovas.

2006 m.  Šiaulių valstybinio kamerinio choro ,,Polifonija“ vadovas

 

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

Lietuvos choro dirigentų sąjungos narys

Amerikos  choro dirigentų sąjungos narys

Šiaulių apskrities chorų ekspertas-konsultantas

Šiaulių apskrities kultūros tarybos narys

Šiaulių miesto kultūros tarybos narys

Šiaulių ,,Alka“ ,,Lions“ klubo narys

 

Mokslinių / meninių interesų kryptys

Dirigavimas chorui, chorinė literatūra, chorinės muzikos istorija, vadovavimo choriniam kolektyvui metodika.

 

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai

Kiekvienais metais rengiu apie 50 koncertų įvairiose Lietuvos bei užsienio salėse su valstybiniu choru ,,Polifonija“, Lietuvos kameriniu orkestru, Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestru,  Lietuvos pučiamųjų orkestru ,,Trimitas“ ir kt.

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

Mančesterio universitetas, Nebraskos universitetas (Omahoje)

 

Projektinė ir ekspertinė veikla

Šiaulių apskrities chorų ekspertas-konsultantas

 

Metodinė veikla

Metodiniai leidiniai: ,,Senovinė muzika mokyklinei dūdelei“, ,,Klasikinės melodijos mokyklinei dūdelei“, ,,Nuostabios melodijos mokyklinei dūdelei“, ,,Adoramus te, Christe“ (metodinis leidinys chorams).

 

Pagrindiniai dėstomi dalykai – dirigavimas, vadovavimo chorui metodika.

Nuo 1986 iki 2009 metų vadovavau chorui ,,Studium“

 

Mokslinių darbų sąrašas / Keletas meninių darbų nuotraukų ar vaizdo medžiaga

 

Kita informacija: Kalbų mokėjimas. Rusų – gerai, anglų k.  – šnekamosios kalbos pagrindai (pirminis lygmuo)

Kompiuterio vartojimo lygis – pakankamas

 

Pomėgiai:

Kelionės, koncertai, ekskursijos, dalyvavimas įvairiuose renginiuose.