Angelė Kavaliauskienė

 

Adresas, telefonai  DUBIJOS 1a – 35, Šiauliai

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

 

1981 m. Baigta Radviliškio 2 vidurinė mokykla

 

1981 – 1986 m. LTSR valstybinė Tautų draugystės ordino konservatorija, muzikos mokytojo – choro dirigento  kvalifikacija

 

1999 – 2005 m. Doktorantūros studijos Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete.

 

2001 m. 01-12 mėn.    Tęstinis aukštosios mokyklos studijų teorijos ir praktikos seminaras (80 val) KTU Edukacinės kompetencijos centre

2002 m. Suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2006 – 2008 Tarptautinio projekto “Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis   galimybės” metodininkė.

 

Darbo patirtis. Nurodoma laikotarpis, kuriuo dirbta ar dirbama, institucija / įmonė, pareigos (chronologiškai nuo karjeros pradžios iki šios dienos), taip pat galima aprašyti pagrindines savo atliekamas užduotis, apibrėžti atsakomybės sritis.

Nuo 1986m.    ŠU (anksčiau ŠPI) Muzikos pedagogikos katedros  asistentė;

1996 – 1998m.m. Kuršėnų muzikos mokykla vyr. muzikos mokytoja;

2001 -2005 m.m Šiaulių Vaikų Globos Namų folklorinio ansamblio vadovė.

1997 – iki dabar Šiaulių “Juventos” vid. mokykla muzikos mokytoja metodininkė, folklorinio ansamblio  “JORĖ” vadovė;

 

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. Esu ŠU Profsąjungos pirmininkė, Mokslininkų sąjungos narė, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos narė, Šiaulių miesto Kultūros Tarybos pirmininko pavaduotoja, Šiaulių miesto švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, Kontrolės komiteto narė, Etikos komisijos narė, Šiaulių miesto Antikorupcinės komisijos pirmininkė, moterų politikių klubo narė.

 

Mokslinių / meninių interesų kryptys

Etninio identiteto ugdymas folklorine veikla;

Muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu.

Mentorystės apraiškos ir ypatumai. Muzikos mokytojo – mentoriaus rengimo pagrindai

 

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai

Parengtas Nuotolinio mokymo(si) kursų katalogas. Leidinys išleistas Lietuvoje vykdyto 2004 – 2006m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą“ projekto pagrindu.

Režisuotas projektas – miuziklas „Katės namai“ (pagal A. Maršaką) Juventos mokykloje.

Folklorinis ansamblis „JORĖ“ („Juventos“ mokyklos ir J. Janonio gimnazijos) Šiaulių dienoms paruošė programą Kukavinis. Kartu dalyvavo ansamblis Ambitus,  choras Atžalynas, choreografas A. Pulkaunykas, scenografijos autoriai R ir A. Uogintai (2008 – 09 – 13 Zubovų kiemas, Šiauliai.

Suorganizuota ir pravesta akcija Šiaulių miesto amfiteatrui išsaugoti „Pabudink savyje pavasario džiaugsmą“ (2008 – 04 – 29 Šiaulių miesto Amfiteatras).

Režisuotas ir pravestas Šiaulių apskrities globos įstaigų kolektyvų kūrybinis sąskrydis (2008 – 06 – 06 ). Dalyvavo apie 300dalyvių.

Jaunimo projekte „Atgaja Karpatuose – 2008“ parengta ir režisuota programa „Lietuviškos vestuvės“ (nuo 2008 -07 - 26 iki 08 – 03 Ukraina. Karpatai). Projektą kuravo Tautinių Mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos  Respublikos vyriausybės, Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas ir Šiaulių universitetas.

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

1998 10 23-24  Respublikinis Pre- ir postnatalinio periodo vaikų muzikinio ugdymo seminaras “Motinystės ir vaikystės muzika” Kaunas (išklausytas specialusis akad. M. Lazarevo (Maskva) paskaitų bei pratybų kursas.

1999 04 19-21 seminaras “Muzikinio ugdymo proceso pradinėje mokykloje tobulinimas” ŠU Kvalifikacijos institutas (išklausytas 15 val. teorinis ir praktinis kursas bei išlaikyta įskaita 7,2 tašk.)

1999 05 05 “Sustiprintas muzikinis mokymas vidurinėje mokykloje: turinio ir metodų įvairovė”.

Šiaulių universitetas Kvalifikacijos institutas.

1999 04 19 – 21“Muzikinio ugdymo proceso pradinėje mokykloje tobulinimas”. Šiaulių universitetas Kvalifikacijos institutas.

2000  sausis “Karjera: ateities planavimas ar atsitiktinės    galimybės?”. Atviros Lietuvos Fondas

2001 sausis – gruodis “ Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika”. Atviros Lietuvos Fondas

2001 12 06  “Vaikų folklorinis dainavimas”. Lietuvos liaudies  Kultūros centras.

2002 09 18,19,20  “Žaidžiame su muzika”. Šiaulių universitetas Kvalifikacijos institutas.

2005 – 11 – 14, 2006 – 10 – 30 dalyvauta projekto „Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos didinimas“ mokymuose „Tyrimo metodologija (socialiniai ir humanitariniai mokslai)“.

2006 – 03 – 09 dalyvauta projekto „Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos didinimas“ mokymuose „Informaciniai gebėjimai“.

2006 – 11 – 02 Nuotolinio mokymosi metodikos pagrindai (Baltijos edukacinių technologijų institutas. 144 akad. val. kursas).

2006 – 11 – 28 WebCT pagrindai (Baltijos edukacinių technologijų institutas. 76 akad. val. kursas).

2007 – 04 – 06 dalyvauta projekto „Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos didinimas“ mokymuose „Mokslinių rezultatų pristatymas“.

2008 – 03 – 31 dalyvauta projekto „Pedagogų rengimo tobulinimas“ seminare (teorinės ir praktinės veiklos parengimo kursai) ir įgyta tutoriaus kompetencija.