Birutė Janonienė

 

Gimimo data  1959 06 27

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis, choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja.

 

Darbo patirtis. Nurodoma laikotarpis, kuriuo dirbta ar dirbama, institucija / įmonė, pareigos (chronologiškai nuo karjeros pradžios iki šios dienos), taip pat galima aprašyti pagrindines savo atliekamas užduotis, apibrėžti atsakomybės sritis.

 

1983 – 1988 m.  Šiaulių pedagoginio instituto (dabar ŠU) muzikos katedros dėstytoja - valandininkė. 1988 - 1993 m. ŠU muzikos pedagogikos katedros dėstytoja. Nuo 1993 m. ŠU muzikos pedagogikos katedros vyr. asistentė (dabar lektorė).

1983 – 1988 m. Šiaulių miesto dainų ir šokių ansamblio „Jovaras“ meno vadovė.

1983 - 1990 m. Šiaulių respublikinės ligoninės moterų choro vadovė.

1984 - 1986 m. Šiaulių trikotažo fabriko „Verpstas“ moterų choro vadovė.

1988 – 1993 m. ŠU liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ vokalinės grupės vadovė.

1991 - 1998 m. Šiaulių Universiteto merginų choro „Littera“ meno vadovė.

1994 - 1999 m. ŠU studentų kapelos „Jaura“ meno vadovė.

Nuo 2000 m. ŠU muzikos pedagogikos specialybės neakivaizdinio skyriaus moterų choro vadovė.

Nuo 2009 m. rudens ŠU mišraus choro „Studium“ meno vadovė.

 

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

ŠU profsąjungos narė. Šiaulių kultūros skyriaus ekspertų komisijos narė.

 

Mokslinių / meninių interesų kryptys

Chorinė muzika. Chorinės muzikos inovacijos.

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

Peterburgas 2009.

 

Pagrindiniai dėstomi dalykai

Dirigavimas. Aranžuotė. Polifonija. Meno kolektyvų studijų vadovė.

 

 

Kita informacija: Kalbų mokėjimas (paprastai reikėtų ne tik paminėti mokamas kalbas, bet ir įvertinti jų mokėjimo lygį, ypač, kai kalbos mokėjimas yra akcentuojamas reikalavimuose kandidatams.)

Lietuvių, rusų, anglų.

 

Kompiuterio vartojimo lygis

Vartotoja.

 

Pomėgiai

Kelionės, knygos.