Juozas Gavenauskas

 

Gimimo data

Adresas, telefonai Šiauliai,

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis, Choro dirigento, dėstytojo

 

Darbo patirtis.

1975-1976 m.m , 1981-1985m.m. , ir nuo 1997 m. Šiaulių universiteto muzikinių katedrų dėstytojas.

1977-1979 m.m. Šiaulių medicinos mokyklos merginų choro vadovas

1975-1981 m., 1988-1999 m. Jovaro liaudies dainų ir šokių ansamblio meno vadovas ir dirigentas

1983-1988 m. Šiaulių švietimo darbuotojų mišraus choro ,,Varsa “meno vadovas

1995-1999 m. Šiaulių kultūros centro mišraus choro ,,Žiburys” meno vadova

Daugelio miesto, rajono, regioninių bei respublikinių dainų švenčių dirigentas.

 

Įvairių konkursų bei festivalių žiuri komisijų narys.

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

 

Mokslinių / meninių interesų kryptys. Dirigavimas chorui, chorinė literatūra, chorinės muzikos istorija, vadovavimo choriniam kolektyvui metodika, muzikinių kompiuterinių technologijų dėstymo metodika, sintezatorių analizė.

 

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai

Su universiteto meno kolektyvais dalyvauju įvairiuose renginiuose (tarptautiniuose chorų konkursuose, festivaliuose, koncertuose ir kt. )

 

Pagrindiniai dėstomi dalykai

Dirigavimas, ansambliais dainavimas, Yamaha sintezatoriai, muzikinės kompiuterinės technologijos.

 

Mokslinių darbų sąrašas / Keletas meninių darbų nuotraukų ar vaizdo medžiaga

Išleisti metodiniai leidiniai: 1999 m. –,,Yamaha mokytojui ir studentui“, 1999 m. kartu su V.Jakuš leidiniu ,,Griežlele“ muzikinių aranžuočių MC,  2007 m. – ,,Populiarioji klasika sintezatoriams“, 2009 m. G.Ramanausko ,,Klasikinės melodijos mokyklinei dūdelei“ muzikinių aranžuočių CD.

Sukurta ir atlikta daugiau negu dvi dešimtys aranžuočių įvairiems universiteto meniniams kolektyvams.