Romanas Andriuškevičius

 

Gimimo data – 1953 05 19

Adresas, telefonai – Gegužių 48 - 8, Šiauliai, tel. 8 656 56958

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija – Aukštasis-pedagoginis, lektorius.

 

Darbo patirtis.

1982 m. – 2009 m. Šiaulių universitetas Muzikos pedagogikos katedra

 

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.

Menų fakulteto tarybos narys

 

Mokslinių / meninių interesų kryptys – muzikologija, audiovizualinis menas, menų sintezė.

 

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai

Leidinys ,,Šokių muzika“, ŠU leidykla, 2003 m.

Parengtas leidinys ,,Nuo viduramžių iki baroko“ 2009 m.

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

 

Projektinė ir ekspertinė veikla

 

Metodinė veikla

Vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams ir diplominiams darbams

 

Pagrindiniai dėstomi dalykai - muzikos kalba (harmonija, teorija); muzikos istorija, aranžuotė, fortepijonas, žanrai ir formos.

 

Mokslinių darbų sąrašas / Keletas meninių darbų nuotraukų ar vaizdo medžiaga

Straipsnis  ,,Klasika krypsta link pop“ rinkinyje  ,,Muzikos ugdymo aktualijos“, ŠU leidykla,  2000.

Straipsnis ,,Muzikos archetipų apžvalga“ moksliniame leidinyje ,,Kūrybos erdvės“, ŠU leidykla 2002.

 

Kita informacija: Kalbų mokėjimas. Rusų – gerai, anglų k.  – šnekamosios kalbos pagrindai (pirminis lygmuo)

Kompiuterio vartojimo lygis – pakankamas

 

Pomėgiai:

Kelionės, koncertai, ekskursijos, dalyvavimas įvairiuose renginiuose.