alt
alt
 

Rytis Urniežius

 

Gimimo data:   1960-07-19

Adresas, telefonai: S. Šalkauskio 12–36, Šiauliai  Tel. 8 685 62325  

El. paštas menotyra@su.lt (rytisur@gmail.com)

Išsilavinimas ir kvalifikacija: Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai (1982).

Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaras (disertacija apginta 1993 m. gruodžio mėn. Lietuvos muzikos akademijoje, mokslinis vadovas – prof. dr. Juozas Antanavičius).

Darbo patirtis.

1984–1985 – LVK Klaipėdos fakultetų stažuotojas tyrinėtojas;
1985–1992 – dėstytojas;
1992–1993 – vyr. asistentas;
1993–1994 – ŠPI (ŠU) vyr. asistentas;
1994–1996 – Muzikinio ugdymo katedros vedėjas;
nuo 1995 – Muzikos katedros kamerinio orkestro vadovas;
nuo 1996 – docentas;
2001–2002 – Dirigavimo ir dainavimo katedros vedėjas;
2002–2015 ŠU Menotyros mokslo centro direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas;
muo 2012 – profesorius.

Mokslinių / meninių interesų kryptys:
pučiamųjų orkestro muzika, orkestruotė pučiamųjų ir simfoniniam orkestrui, muzikos istorija.

Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės:
Joensuu universitetas (Suomija), 2009 m. vasario mėn.

Pagrindiniai dėstomi dalykai:
Muzikos istorija, aranžuotė ir instrumentuotė, kamerinio orkestro studija (muzikos pedagogikos bakalaurams);
Muzikologija, Lyginamoji menų raida, muzikos komponavimas ir aranžavimas (muzikos pedagogikos magistrantams);
vadovavimas bakalaurų ir magistrų darbams.

Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.:
• Šiaulių universiteto mokslo darbų žurnalo „Kūrybos erdvės" vyriausiasis redaktorius (2004–2016).
• Daugpilio (Latvija) universiteto mokslo darbų leidinio Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitātes akadēmiškais apgāds „Saule", ISSN 1691-6034 redakorių kolegijos narys.
• Daugpilio (Latvija) universiteto mokslo darbų leidinio Art Tempus, ISSN 2255-9396 redakorių kolegijos narys.
• Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės" skyriaus narys.
• Tarptautinės pučiamųjų muzikos tyrimo ir sklaidos organizacijos IGEB (Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik / The International Society for the Investigation and Promotion of Wind Music) narys.

MOKSLINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science Core Collection ir SCOPUS
1. Rytis Urniežius. The Possibilities of Transcribing Orchestral Works Subject to Essentiality of Their Original Orchestration. Musicologica Brunensia, Volume 52 / 2, 2017. ISSN: 1212-0391 (print), ISSN: 2336-436X (online). DOI: 10.5817/MB2017-2-9. P. 85–93. [Emerging Sources Citation Index]
2. Rytis Urniežius. Edward Grieg's Symphonic Dances: The Symphonism of the "Drawing and Colour". Hudební věda, Vol. 54, 3/2017. P. 289–318. [Arts and Humanities Citation Index]
3. Rytis Urniežius. Edvard Grieg and the Orchestra: Attitudes and Evaluations. Person. Color. Nature. Music. Scientific Materials of 9th International Conference. July 17–19, 2016. Daugavpils, 2016. ISSN. P. 173–184. [Conference Proceedings Citation Index]
4. Vincas Laurutis, Rytis Urniežius, Raimondas Zemblys. Effective Instrument for Score Reading Skills Assessment. The 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Vol. II. July 10–13, 2009, Orlando, Florida, USA. ISBN-10: 1-934272-73-6; ISBN-13: 978-1-9informatics34272-73-2. P. 208–213. [SCOPUS]

Mokslo straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose
1. Rytis Urniežius. Lithuanian Composers and the Wind Band: the Possibility of Emerging the Art Music Repertoire. Kūrybos erdvės, Nr. 25, 2016. Šiaulių universitetas. ISSN 1822-1076. P.11–15.
2. Rytis Urniežius. Valiant Soldiers and Respectable Men: Rediscovering Marches of Jonas Domarkas. Alta Musica, Vol. 33, 2016. Ein Publikation der internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik. Verlegt bei Margraf Publishers GMBH. ISSN 1433 / 5360. ISBN 978-3-8236-1714-3. P. 401–415.
3. Rytis Urniežius. "Samogitian Rhapsody" by Jonas Domarkas in the Context of Time and Style. Journal of the World Association for Symphonic Bands and Ensembles, Vol. 22, 2015. ISSN 1435-5795. P. 8–27.
4. Rytis Urniežius. Jono Domarko maršų metroritmikos bruožai / The Metro-Rhythmic Traits of Marches by Jonas Domarkas (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 22, 2015. Šiaulių universitetas. ISSN 1822-1076. P. 6–26.
5. Rytis Urniežius. Simfoninių kūrinių aranžuotės pučiamųjų orkestrui: dviejų tradicijų aspektai / Transcriptions of the Symphonic Music for the Wind band: The Facets of Two Traditions (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 21, 2014. BMK leidykla. ISSN 1822-1076. P. 8–23.
6. Rytis Urniežius. Wind Bands in Lithuania at the Crossroad of Two Traditions. Alta Musica, Vol. 29, 2012. Universität für Music und darstellende Kunst Graz. Verlegt bei Hans Schneider. Tutzing. ISSN 1433 / 5360. ISBN 978 386296 033 0. P. 347–358.
7. Rytis Urniežius. „Paraphrase" by Jonas Domarkas: Manifestation of the Wind Band Sublimation in Lithuanian Music. Journal of the World Association for Symphonic Bands and Ensembles, Vol. 18, 2011. ISSN 1435-5795. P. 21–35.
8. Rytis Urniežius. Two centuries of the Wind Band Music: Historical Guidelines. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums II, 2010. Daugavpils Universitātes akadēmiškais apgāds Saule. ISSN 1691-6034. P. 27–40.
9. Rytis Urniežius. Jono Domarko kūryba pučiamųjų orkestrui: tradicijų ir novatoriškumo sąsaja / Works for Wind band by Jonas Domarkas: Coherence of Traditions and Novelty (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 10, 2009. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 19–34.
10. Diana Strakšienė, Rytis Urniežius. Muzikos pedagogikos specialybės studentų naudojimosi internetu studijų procese ypatumai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2008, Nr. 37. Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. P. 36–42.
11. Rytis Urniežius. Aranžuotų ir originalių kūrinių santykio JAV pučiamųjų orkestrų repertuare pokyčiai 1996–2005 metais / The Relationship between Transcribed and Original Works for the USA Wind Bands Repertory in 1996–2005 (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 9, 2008. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 60–68.
12. Vincas Laurutis, Rytis Urniežius, Raimondas Zemblys. Partitūrų skaitymo įgūdžių tyrimas taikant regos krypties registravimo metodą / Score Reading Skills Research Using the Method of Gaze Registration (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 8, 2008. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 20–30.
13. Virginijus Bartušis, Rytis Urniežius. Specialistų požiūris į Lietuvos pučiamųjų orkestrų repertuarą ir veiklos sritis / The specialists' Attitudes towards the Lithuanian Wind Bands Repertory and Fields of activity (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 7, 2007. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 15–22.
14. Virginijus Bartušis, Rytis Urniežius. Pastarojo laikotarpio Lietuvos pučiamųjų orkestrų sudėčių ypatumai / The Peculiarities of Lithuanian Wind Bands Instrumentation of Late Years (lietuvių ir anglų kalbomis). Kūrybos erdvės, Nr. 6, 2007. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 8–25.
15. Rytis Urniežius. Muzika pučiamųjų orkestrui: akademinių žanrų ypatumai ir raida XX amžiuje / Academic genres of the wind band music: their peculiarities and development in the 20th century. Kūrybos erdvės, Nr. 5, 2006. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 56–69 (lietuvių k); 60–63 (anglų k.).
16. Rytis Urniežius. Pučiamųjų orkestrai Vakarų šalyse: sublimavimo procesas ir tendencijos. Kūrybos erdvės, Nr. 2, 2005. Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. P. 58–71.
17. Rytis Urniežius. Kompozitoriaus Jono Domarko kūryba muzikos pučiamųjų orkestrui vertinimo požiūriu. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2004, Nr. 24 Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra. T. III. Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. P. 184–202.
18. Rytis Urniežius. Pučiamųjų instrumentų orkestrai Vakarų šalyse: sudėčių ir jų terminijos ypatumai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2004, Nr. 21 Muzikologiniai diskursai: nuo choralo iki dodekatonikos. Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. P. 130–136.
19. Rytis Urniežius. Organognostika muzikos mokytojų rengimo sistemoje. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2004, Nr. 20 Muzikinis ugdymas mokykloje: tradicijos ir inovacijos. Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. P. 63–68.
20. Rytis Urniežius. Instrumentinio tembro pažinimo ypatumai rengiant muzikos pedagogus. Meninio ugdymo aktualijos 3. Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos leidinys. Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 9986-38-543-1. 2004 m. balandžio 14 d., P. 117–121.
21. Gediminas Dapkevičius, Rytis Urniežius. Holistiniai principai šiuolaikinėje muzikoje. Menų fakulteto tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos Kūrybos erdvės recenzuotas mokslo darbų leidinys. Šiauliai, 2002 m. ISBN 9986-38-353-6. P. 23–27.
22. Rytis Urniežius. Stepono Griciaus asmenybė ir veikla laikmečio kultūros kontekste. Tiltai. 2001, Priedas Nr. 7 Vakarų Lietuvos muzika. Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. P. 129–134.

Metodinės priemonės

1. Eduardas Balčytis, Jūratė Deveikytė, Diana Strakšienė, Rytis Urniežius. Muzikos pedagogikos referatų, kursinių, bakalauro ir magistro darbų rašymo metodiniai nurodymai. Mokymo priemonė. Šiaulių universitetas, 2013. ISBN 978-609-430-222-0. 2,5 sp. l.
2. Rytis Urniežius. Pučiamųjų instrumentų orkestrų bei jų repertuaro raida ir veiklos specifika. Nuotolinių studijų kursas. Projektas „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes". Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius, 2008.
3. Rytis Urniežius. Instrumentuotės terminai. Mokymo priemonė. Šiaulių universitetas, 2007. 2,6 sp. l.
4. Rytis Urniežius. 67 straipsniai lietuviškoje Muzikos enciklopedijoje (t. 1 – 2000; t. 2 – 2003; t. 3 – 2007).
5. Rytis Urniežius. Straipsniai Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje.
6. Rytis Urniežius. Instrumentuotė ir orkestruotė. Pažintinė knyga. Mokomoji knyga. Šiaulių universitetas, 2001. 9,5 sp. l.
7. Rytis Urniežius. Tembras instrumentinėje muzikoje. Mokymo priemonė. Šiaulių universitetas, 1995.
8. Rytis Urniežius. Apie pučiamųjų instrumentų orkestrų sudėtis. Mokymo priemonė. Klaipėda, 1992.
9. Rytis Urniežius. Pučiamųjų orkestro instrumentai. Mokymo priemonė. Vilnius, 1988.

Mokslo darbų apžvalgos, mokslo sklaidos publikacijos

1. Rytis Urniežius. The Grown of the Siauliai Professional Wind-Band Activities. IGEB Mitteilungsblatt. Jahrgang 2016/3 (September). Internationale Gesellschaft zur erforschung und förderung der Blasmusik / International Society for the Promotion and Research of Wind Music. Institut für Ethnomusikologie, Kunstuniversität Graz. P. 33–35.
2. Rytis Urniežius. Letter from Lithuania. IGEB Mitteilungsblatt. Jahrgang 2015/1 (März). Internationale Gesellschaft zur erforschung und förderung der Blasmusik / International Society for the Promotion and Research of Wind Music. Institut für Ethnomusikologie, Kunstuniversität Graz. P. 13–14.
3. Rytis Urniežius. Jubiliejinė Pučiamųjų muzikos tyrimo ir sklaidos asociacijos konferencija Vokietijoje. Muzikos barai, 2014 Nr. 9–10. P. 62–63 .
4. Rytis Urniežius. Šiaurės ir Baltijos šalių pučiamųjų orkestrų konferencija Suomijoje. Muzikos barai, 2014 , Nr. 5–6. P. 61.
5. Rytis Urniežius. Letter from Lithuania. Rediscovering the Wind Band Music of Jonas Domarkas. IGEB Mitteilungsblatt. Jahrgang 2013/1 (März). Internationale Gesellschaft zur erforschung und förderung der Blasmusik / International Society for the Promotion and Research of Wind Music. Institut für Ethnomusikologie, Kunstuniversität Graz. P. 6–7.
6. Rytis Urniežius. 20-oji IGEB konferencija Portugalijoje. Muzikos barai, 2012 , Nr. 9–10. P. 11–12.
7. Rytis Urniežius. Letter from Lithuania. IGEB Mitteilungsblatt. Jahrgang 2012/1 (März). Internationale Gesellschaft zur erforschung und förderung der Blasmusik / International Society for the Promotion and Research of Wind Music. Institut für Ethnomusikologie, Kunstuniversität Graz. P. 211–213.
8. Rytis Urniežius. Letter from Lithuania. IGEB Mitteilungsblatt. Jahrgang 2011/4 (Dezember). Internationale Gesellschaft zur erforschung und förderung der Blasmusik / International Society for the Promotion and Research of Wind Music. Institut für Ethnomusikologie, Kunstuniversität Graz. P. 191–192.
9. Rytis Urniežius. Pučiamųjų orkestrų repertuaro sudarymo kriterijai. Lietuvos liaudies kultūros centras. Straipsniai, publikacijos. [Interaktyvus. Paskelbta 2011-10-27. Prieiga per Internetą: .] .
10. Rytis Urniežius. Pučiamųjų muzikos tyrėjų konferencija Austrijoje. Muzikos barai, 2010 , Nr. 9–10. P. 46–47.
11. Rytis Urniežius. Apie pučiamųjų orkestrus ir jų konkursus. Muzikos barai, 2010 , Nr. 5–6. P. 42–43.
12. Rytis Urniežius. Kompozitorius Algirdas Bružas: maloniausia būti pripažintam savame mieste. Parkas, 2005 balandis, Nr. 27. P. 3.
13. Rytis Urniežius. Vešinti pučiamųjų tradicija. Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas Panevėžyje. 7 meno dienos, 2005 balandžio 22 d. P. 3.
14. Rytis Urniežius. „Kūrybos erdvės" Šiaulių universitete. Parkas, 2004 m. lapkritis, Nr. 22 P. 1.
15. Rytis Urniežius. Gediminas Dapkevičius: harmonijos paieškos. Parkas, 2004 m. rugsėjis, Nr. 20. P. 1– 2.
16. Rytis Urniežius. Remigijus Adomaitis: lengviau kalbėti apie „Dagilėlį", o ne apie save. Parkas, 2004 m. vasaris, Nr. 13. P. 1.
17. Rytis Urniežius. Plačių pažiūrų menininkas. Gyvenimas tarp natų. Atsiminimai apie Steponą Gricių. Klaipėda, 2003. P. 194–199
18. Rytis Urniežius. Pagiriamasis žodis Universiteto chorams. Parkas, 2003 m. lapkritis, Nr. 10. P. 4.
19. Rytis Urniežius. Olandiškos trimito pamokos. Parkas, 2003 m. rugsėjis–spalis, Nr. 8. P. 4.
20. Rytis Urniežius. Menotyros mokslinis centras. Langas, Mokslo Lietuvos priedas, 2002 m. balandžio 25 d. Nr. 8 (254). P. 3.
21. Rytis Urniežius. Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis". Muzikos barai, 2001 lapkritis-gruodis, Nr. 11–12 (286–287). 42 p.
22. Rytis Urniežius. Saulės keliu su svajokliais. Šiaulių kraštas, 2001 10 01, Nr. 229 (2991). P. 8.

Kitos publikacijos

1. Rytis Urniežius. Valiant Soldiers and Respectable Men: Rediscovering Marches of Jonas Domarkas. Tarptautinės organizacijos IGEB mokslinės konferencijos Hammelburge (Vokietija) 2014 m. liepos 17-22 d. leidinys 21st Conference of IGEB. July 17th to 22th. Hammelburg, Germany. Bavarian Academy of Music Hammelburg. P. 89–93 (anglų ir vokiečių kalbomis).
2. Rytis Urniežius. The Approach to the Transcriptions for the Wind Band: The Path from „Tradition" to Art. Tarptautinės organizacijos IGEB mokslinės konferencijos Koimbroje (Portugalija) 2012 m. liepos 12-17 d. leidinys On the Border: Bridging the Path between Tradition and Art. IGEB. 20a Conferência internacional para o estudo e promoção da música de sopros. 12 – 17 de Julho, 2012. Coimbra. P. 38–39.
3. Rytis Urniežius. Wind Bands in Lithuania at the Crossroad of Two Traditions. Tarptautinės organizacijos IGEB mokslinės konferencijos Oberschützene (Austrija) 2010 m. liepos 22-27 d. leidinys IGEB. 19th Conference in Oberschützen (Austria). July 22 to 27, 2010 „Wind Music Research and Musicology". Abstracts. P. 62–64.
4. Rytis Urniežius. Vincas Laurutis, Raimondas Zemblys, Rytis Urniezius. Eye movements during concomitant music performance and the text of the score pursuit. Journal of Eye Movement Research. Special issue: Abstract of the ESEM 15. 2009. [Prieiga per internetą:] http://www.jemr.org/.
5. Rytis Urniežius. Two Centuries of the Wind Band Music: Historical Guidelines. Tarptautinės mokslinės konferencijos Daugpilyje (Latvija) 2009 m. gegužės 08 d. leidinys Theses of 4th International Scientific Conference Music Science Today: the Permanent and the Changeable. 2009.
6. Rytis Urniežius. The Trends of Lithuanian Wind bands Repertory in Recent Years. Tarptautinės mokslinės konferencijos Daugpilyje (Latvija) 2008 m. gegužės 05–10 d. leidinys Abstracts of VI International Conference Person. Color. Nature. Music. Arts for Sustainable Education. Daugavpils Universitātes akadēmiškais apgāds „Saule". 2009. P. 33.
Rytis Urniežius. The Trends of Lithuanian Wind bands Development in Recent Years. Tarptautinės mokslinės konferencijos Daugpilyje (Latvija), 2007 m. spalio 17–21 d. leidinys Scientific Articles of V International Conference Person. Color. Nature. Music. Daugavpils Universitātes akadēmiškais apgāds „Saule". 2007. P. 361–362.

 

Kalbų mokėjimas

Lietuvių (gimtoji), rusų (l. gerai), anglų (gerai).