ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI

 

Projekto kodas Projekto pavadinimas Programa/fondas

Projekto

Trukmė

VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-003 UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) - Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas ES Struktūriniai fondai 2011.03- 2013.03
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-008 Užsienio kalba - langas į pasaulį ES Struktūriniai fondai 2011.08 – 2013.08
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-051 ,,Tarptautiškumu ir tyrimais grįstos magistro studijos“ – INTERMAG ES Struktūriniai fondai 2011.10 - 2013.10
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-003 Šiaulių universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, meno sričių studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos modernizavimas didinant studijų proceso efektyvumą ir tarptautiškumą (HUMER) ES Struktūriniai fondai 2011.03 - 2013.08
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-013 Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas - TNM ES Struktūriniai fondai 2010.03 - 2013.06
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001 Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM) ES Struktūriniai fondai 2011.11 - 2013.05
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008 Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas ES Struktūriniai fondai 2012.12 - 2014.12
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069 II pakopos jungtinės studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu „Ukraina“ (SOCNET) ES Struktūriniai fondai 2012.11- 2015.08
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076 II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengimas ir įgyvendinimas (JOINT – REGION) ES Struktūriniai fondai 2012.11 - 2015.08
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081 I pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos Darnaus verslo ekonomika parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA) ES Struktūriniai fondai 2012.11- 2015.08
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-006 Šiaulių universiteto bibliotekos duomenų saugyklos infrastruktūros ir skaitmeninio įrangos modernizavimas užtikrinant ilgalaikį duomenų prieinamumą ir atvirą virtualią prieigą humanitarinių mokslų srities mokslininkams ES Struktūriniai fondai 2012.08 - 2013.04
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-069 Genetinio imlumo sunkiam alerginiam rinitui tyrimas (GSSAR) ES Struktūriniai fondai 2013.06 - 2015.06
VP1-2.1-ŠMM-02-V-01-001 Lyderių laikas ES Struktūriniai fondai 2011 – 2013

VP1-

3.2-ŠMM-02-V-02-

003

Nacionalinės mokslo

populiarinimo priemonių sistemos

sukūrimas ir įdiegimas

ES Struktūriniai fondai

2011.09 - 2014.01

VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra II etapas ES Struktūriniai fondai 2012.06 – 2014.05
VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004 Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas ES Struktūriniai fondai 2012.07 – 2013.11
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025 "Užsienio kalbos ir dalyko sinergija" – SINERGIJA ES Struktūriniai fondai 2012.03 – 2013.08
VPI-2.2-ŠMM-04-V-06-008 Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas ES Struktūriniai fondai 2012.12 – 2014-12
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002 Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas) ES Struktūriniai fonda 2013.08 – 2013-11
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 Lietuvių kalba valdomos paslaugos (LIEPA) ES struktūriniai fondai 2013 02–2015 07
VP1-1.3-SADM-01-K-02-088 Lyčių lygybė – pelninga investicija! ES struktūriniai fondai 2013 09–2015 07

LLIII-160

Fostering cooperation among the science and industry in Jelgava and Siauliai (Science ft. Industry) Lat-Lit 2011.02-2013.01
LLIII-183 Synergetic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments (eBig3) Lat-Lit 2011.02-2013.01
LLIV-222 Development of cooperation network between farm animal researchers and practitioners in Ziemgale (FARA) Lat-Lit 2011.11-2013.11
LLIV-223 Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market (MODPART) Lat-Lit 2012.01-2014.01
LLIV-250 Joint resistance to bioinvasions for suinstainable agriculture and management of natural resources (TEAMWORK) Lat-Lit 2013.06 – 2014.12
LLIV-254 Development of Renewable Energy Resources and Improvement of Environmental Conditions (ENECO) Lat-Lit 2012.01-2014.07
510492- LLP-1-2010-1- FR- GRUNDTVIG- GMP IDEAL- IDEntify, Assess and vaLidate GRUNDTVIG 2010.01 – 2013.12
LLP-GRU-MP-2011-LT-00089 Empowering Volunteering in Socially Disadvantaged Groups of Adults Learning" – EVALT Grundtvig Learning Partnership 2011- 2013
266638 „Implementing structural change in research organisations/universities – INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research“ – INTEGER 7 BP 2011.03 – 2015.02

266656

„Immersion in the Science Worlds through the Arts“ – ISWA 7 BP 2011.03 – 2013.02
  High Objectives of National Organizational Reform“ (HONOR) projektas „Kirgizijos viešojo sektoriaus tarnautojų mokymo sistemos sukūrimas“ Tempus IV 2012. 10 – 2015.10
540384-LLP-1-2013-1-NL-COMENIUS-CMP Developing Open Educational Regions for Future – Oriented Learning and Teaching Anytime, Anyplace with Anybody, Through any Device LLP Comenius 2013.10 – 2016.04
FA 1203 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) COST 2012–2016
IC1202 Timing Analysis on Code-Level (TACLe) COST 2012 11–2016 11
COST TN1201 GenderSTE – Gender, Science, Technology, Environment COST 2013–2016
541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW Teaching diverse learners in (School) Subjects (TdiverS) LLP Comenius 2013 12–2016 11
JUST/2012/PROG/AG/4118/GE Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje Europos Komisija 2014 02–2015 07
NPHZ-2014/10018 Creativity needs nurturing:
Enchancing creative school culture through cross-sectional network II
NORDPLUS 2014 10–2015 09
JUST/2013/FRAC/AG/6230 Participation, Experienced and   Empowerment of Roma Youth Europos Komisija 2015 01–2016 12
57075-EPP-1-2014-1-IT-SPO-SC Links United for Coma Awakenings through Sport Erasmus+ 2015 01–2016 12
IC1307 Regos ir kalbos integravimas COST 2015 09–2018 03
 09.3.1-ESFA-K-731-01-0039 „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“   ES Struktūriniai fondai 2017 12 – 2019 12