ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ADRESAI IR TELEFONAI
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai, įm. k. 111951345

TARYBA
SENATAS
REKTORATAS

TARNYBOS
 • Administracijos reikalų tarnyba
 • Finansų tarnyba
 • Infrastruktūros valdymo tarnyba
 • Infrastruktūros valdymo tarnybos informacinių sistemų centras
 • Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba
 • Mokslo ir meno tarnyba
 • Strateginio ir kokybės valdymo tarnyba
 • Studijų tarnyba
 • Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba
 • Vidaus audito tarnyba
FAKULTETAI

 • Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
 • Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetas
 • Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas

INSTITUTAI IR CENTRAI
 • Šiaulių universiteto mokslo institutas
 • Tęstinių studijų institutas
 • Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras
 • Karjeros centras
 • E. studijų centras
 • Technologinių bandymų centras


BIBLIOTEKA


KITI PADALINIAI
 • VšĮ Baltų centras
 • Botanikos sodas
 • Dailės galerija
 • Darbuotojų profesinė sąjunga
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės“ skyrius
 • Medicinos punktas
 • Savanorių centras
 • Sporto skyrius
 • Stasio Gliaudžio gamtos muziejus
 • Šiaulių universiteto istorijos muziejus
 • Gynybos ir karybos edukacinis centras
 • Juristas
 • Kalbos tvarkytojas
 • Universiteto kapelionas
 • Studentų atstovybė
 • AIESEC
 • Universiteto rūmai
 • Bendrabučiai

MENO KOLEKTYVAI

  

 

  

TARYBA
Pirmininkas Rimvydas Vaštakas
El. p. rimvydas.vastakas@su.lt

 

SENATAS
Vytauto g. 84
Pirmininkė prof. dr. Diana Strakšienė
Tel. (8 41) 595 772
El. p. senatas@cr.su.lt       

Padėjėja Ramunė Klevaitytė
Tel. (8 41) 595 825
El. p. senatas@cr.su.lt  
 
REKTORATAS
P. Višinskio g. 38

Rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis 
Tel. (8 41) 595 800
Mob. 8 685 58 266
Faks. (8 41) 595 809
El. p. rector@su.lt 

Sekretorė-referentė Asta Šeibelytė
Tel. (8 41) 595 800
El. p. all@cr.su.lt

Studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys 
Tel. (8 41) 595 801
Faks. (8 41) 595 809
El. p. studijos@su.lt

Sekretorė-referentė Arvyda Bučnienė
Tel. (8 41) 595 801
El. p. studijos@su.lt 

Mokslo ir meno prorektorė prof. dr. Ingrida Šaulienė 
Tel. (8 41) 595 802
Faks. (8 41) 595 809
El. p. mokslas@su.lt

Sekretorė-referentė Danguolė Gaudinskaitė
Tel. (8 41) 595 802
El. p. mokslas@su.lt 

 

TARNYBOS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ TARNYBA
Vilniaus g. 88

Direktorė Jurgita Smilgienė 
Tel. (8 41) 595 750
El. p. jurgita.smilgiene@su.lt

Personalo duomenų apdorojimo vyresnysis specialistas Mindaugas Joniškis 
Tel. (8 41) 595 751

Personalo vyresn. specialistės 

Tel. (8 41) 595 744
Nijolė Pilipavičienė

Dainora Striškienė
El. p. d.striskiene@cr.su.lt 

Zita Raziulienė
El. p. z.raziuliene@cr.su.lt

Dokumentų valdymo vyresnioji specialistė Kristina Tankūnienė 
Tel. (8 41) 595 822
Faks. (8 41) 595 809
 
Kalbos tvarkytojas Algirdas Malakauskas
Tel.: 8 699 45 174
El. p. algirdasm.didysis@gmail.com
 
Juristė Kristina Rimkevičiūtė
El. paštas juristas@su.lt 

Archyvarai
Dubijos g. 1B (4 bendrabutis)

Archyvo paslaugų vyresnysis specialistas Pranciškus Udras
Tel. (8 41) 595 792
El. p. archyvas@cr.su.lt  

Archyvo paslaugų specialistė Elvyra Vaičaitienė
Tel. (8 41) 595 792
El. p. archyvas@cr.su.lt 
 

FINANSŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė – vyriausioji finansininkė Gintarė Miniotienė
Tel. (8 41) 595 810
Faks. (8 41) 595 827
El. p.: gintare.miniotiene@su.lt ; ft@su.lt 

Pavaduotoja Regina Simaitienė 
Tel. (8 41) 590 403 
Faks. (8 41) 595 827
El. p. regina.simaitiene@su.lt 

Vyr. ekonomistė Dovilė Ruplienė
Tel. (8 41) 595 807
El. p. dovile.rupliene@su.lt 

Vyresnioji specialistė Elona Baranauskienė (atsakinga už tikslinių lėšų apskaitą)
Tel. (8 41) 595 812
El. p. elona.baranauskiene@su.lt 

Pirkimų grupė

Vyresnioji specialistė Albina Kvaukienė 
Tel. (8 41) 590 404
El. p. albina.kvaukiene@su.lt 

Turto ir viešųjų pirkimų grupė

Vyresnioji specialistė Irena Stasaitienė 
Tel. (8 41) 595 814
El. p. irena.stasaitiene@su.lt 

Vyresnioji specialistė Loreta Žuraitienė
Tel. (8 41) 595 814
El. p. loreta.zuraitiene@su.lt  

Pajamų grupė 

Vyresnioji specialistė Danutė Vaitkuvienė
Tel. (8 41) 595 811
Faksas (8 41) 595 827
El. p. danute.vaitkuviene@su.lt 

 

Darbo užmokesčio grupė

Vyresnioji specialistė Nijolė Kriščiūnienė
Tel. (8 41) 595 813
El. p. nijole.krisciuniene@su.lt 

Vyresnioji specialistė Sandra Aukščionienė
Tel. (8 41) 595 813
El. p. sandra.aukscioniene@su.lt 

Stipendijos

Vyresnioji specialistė Daiva Poškienė
Tel. (8 41) 595 813
El. p. daiva.poskiene@su.lt 

 

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorius Aidanas Barzelis
Mob. 8 610 13 759 
Tel. (8 41) 393 015
Vidinis tel. 315
Faks. (8 41) 393 017
El. p. aidanas@hu.su.lt

Vyresn. specialistė Lilija Laidauskaitė 

Tel. (8 41) 595 700 

Mob. 8 647 281 89 

El. p. ivt@su.lt  

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
Tel. (8 41) 595 791 

Tarnybos vairuotojai: 

Vytas Šakūnas 8 650 68 479;

Boleslovas Jokubauskas 8 612 52 686;

Julius Jusevičius 8 698 78 868. 

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO TARNYBOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRAS
P. Višinskio g. 19

Vyr. specialistas informacinių sistemų veiklai Mindaugas Stoncelis
Tel. (8 41) 595 737
El. p. stoncelis@su.lt 

Programuotojas Lukas Vaitkevičius

El. p. lukas.vaitkevicius@su.lt 

Telefoninio ryšio inžinierė Vilija Putvinskienė
Tel. (8 41) 595 708
El. p. vilija@cr.su.lt 

Informacinių skaitmeninių sistemų aptarnavimo inžinierius Deividas Katlauskas
Tel. 8 694 75092
El. p. deividas.katlauskas@su.lt 

Informacinių skaitmeninių sistemų aptarnavimo inžinierius Ignas Gečas
Tel. (8 41) 595 703
El. p. ignas.gecas@su.lt

Kompiuterių priežiūros specialistai

Giedrius Stugas
El. p. giedrius.stugas@su.lt

Deividas Joniškis
El. p. deividas.joniskis@su.lt

Marijus Klimas
El. p. marijus.klimas@su.lt

Tomas Skiauteris
El. p. tomas.skiauteris@su.lt

Mindaugas Joniškis
El. p. mindaugas@su.lt

 

KOMUNIKACIJOS, RINKODAROS IR NEAKADEMINĖS VEIKLOS TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorius dr. Modestas Grigaliūnas 
Tel. (8 41) 393 010
Vidinis tel. 310
Mob. 8 600 53 192
Faks. (8 41) 595 809
El. p. modestas.grigaliunas@su.lt 

Meno ir kultūros skyriaus vedėjas Arvydas Vaičiulis 
Tel. (8 41) 393 041
Vidinis tel. 341
 
Vyresnysis specialistas (komunikacijai),
„Saulės" ansamblio vadybininkas Zenonas Ripinskis
Tel. (8 41) 595 729
Mob. 8 685 331 42
Faks. (8 41) 595 729
El. p. zenonas.ripinskis@su.lt

Vyresnysis specialistas (komunikacijai) Tomas Andrijauskas
Tel./faks. (8 41) 595 820
El. p. tomas.andrijauskas@su.lt 

Vyresnysis specialistas (rinkodarai) Rytis Alūzas

Tel. (8 41) 595 760
El. p. r.aluzas@gmail.com

Alumnų koordinatorė Sonata Tenytė
Tel. (8 41) 393 011
Vidinis tel. 311
Faks. (8 41) 595 809
El. p. info@sualumnai.lt
 
 

MOKSLO IR MENO TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė doc. dr. Daiva Korsakienė 
Tel. (8 41) 393 069
Faks. (8 41) 595 809
El. p. mokslo.sk@cr.su.lt

Vedėjo pavaduotoja dr. Rita Melienė 
Tel. (8 41) 595 821
 
 

STRATEGINIO IR KOKYBĖS VALDYMO TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė dr. Renata Bilbokaitė
Tel. (8 41) 393 073
Vidinis tel. 373 
El. p. renata.bilbokaite@su.lt

Vyresnioji specialistė (projektinei veiklai) Kristina Kulikauskienė 
Tel. (8 41) 393 040
Vidinis tel. 340 
El. p. skvt@su.lt 

Vyresnioji specialistė (projektinei veiklai) Simona Adanavičiūtė 
Tel. (8 41) 393 040
Vidinis tel. 340
El. p. simona.adanaviciute@su.lt 

 

STUDIJŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė doc. dr. Laima Liukinevičienė 
Tel. (8 41) 595 815 
Faks. (8 41) 595 819 
El. p. laima.liukineviciene@su.lt  

Vyriausioji specialistė Edita Vaičaitienė 
Tel./faks. (8 41) 595 818
El. p. studiju.tarnyba@su.lt  

Vyresnysis specialistas Žydrūnas Kunkulis (programuotojas)
Tel./faks. (8 41) 595 819 
El. p. zydrunas.kunkulis@su.lt  

Studijų dokumentų administravimo grupė   

Vyresnioji specialistė Aida Mikalonienė (darbui su asmenimis, turinčiais negalią)
Tel. (8 41) 595 765
El. p. srt.administratore@cr.su.lt 

Vyresnioji specialistė Jūratė Žukauskienė (kuruoja tarptautines studijas) 
Tel. (8 41) 595 816 
 

Studijų programų, statistikos grupė 

Vyresnioji specialistė Ilona Vizgirdienė 
Tel. (8 41) 595 817 

Vyresnioji specialistė Violeta Zalunskienė 
Tel. (8 41) 595 817 
El. p. violeta@cr.su.lt  

Vyresnioji specialistė Ugnė Biezumaitė (studijų duomenų bazių analitikė)
Tel. (8 41) 595 819 
El. p. ugne@cr.su.lt  

 

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ IR RYŠIŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė Regina Karvelienė 
Tel. (8 41) 393 042
Vidinis tel. 342
Mob. 8 698 743 79
Faks. (8 41) 595 743
El. p. intern.projects@cr.su.lt

Direktorės pavaduotoja Vita Kušleikienė 
Tel. (8 41) 595 742
El. p. urs1@cr.su.lt 

Vyresnioji specialistė Ieva Grušaitė
Tel. (8 41) 595 742
El. p. urs2@cr.su.lt

Tarptautinio mobilumo koordinatorė Lina Šniepytė-Caltabellotta 
Tel. (8 41) 595 742
El. p. urs@cr.su.lt 
 

VIDAUS AUDITO TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Vidaus audito tarnybos direktorė Irena Paliulytė
Tel. (8 41) 595 806
Faks. (8 41) 595 809
El. p. irena.p@svajone.su.lt  

 
FAKULTETAI

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETAS
P. Višinskio g. 25 

Dekanė doc. dr. Erika Masiliauskienė, 214 kab.
Tel. (8 41) 595 740
El. p. erika.masiliauskiene@su.lt 
 
Studijų prodekanė Odeta Šapelytė, 210 kab.
Tel. (8 41) 393 020
Vidaus tel. 320
El. p. odeta.sapelyte@su.lt 
 
Studijų prodekanė lekt. Lina Miliūnienė, 215 kab.
Tel. (8 41) 595 774
El. p. lina.miliuniene@su.lt 
 
Dekano padėjėjas ūkio reikalams Audrius Andriulis, 203 kab.
Tel. (8 41) 595 776
El. p. andriulis@cr.su.lt

Dekanato padėjėja viešiesiems pirkimams Laura Jankevičienė, 212 kab.
Tel./faksas (8 41) 595 710
El. p. umsgf@su.lt

Specialistė Skaistė Kovienė, 213 kab.
Tel. (8 41) 595 796
El. p. skaiste.koviene@su.lt

Specialistė Renata Juknienė, 517 kab.
Tel. (8 41) 595 731
El. p. renata.jukniene@su.lt

Specialistė Asta Rimeikytė, 516 kab.
Tel. (8 41) 595 754
El. p. asta.rimeikyte@su.lt

Studijų duomenų bazių administratorė Regina Šemetienė, 404 kab.
Tel. (8 41) 595 711
El. p. regina.semetiene@su.lt

Studijų duomenų bazių administratorė Danutė Jurėlienė, 403 kab.
Tel. (8 41) 595 775
El. p. danute.jureliene@su.lt

Projektų koordinatorė Jurgita Beneševičienė, 206 kab.
Tel. (8 41) 595 725
Mob. tel. 8 672 11 820
El. p. jurgita.beneseviciene@su.lt

 

KATEDROS

Edukologijos ir psichologijos katedra, 116 kab.
Vedėja prof. dr. Daiva Malinauskienė, 114 kab.
Administratorės Aida Plaušinaitienė ir Jurgita Lenkauskaitė
Tel. (8 41) 595 718
El. p. pedagogika@cr.su.lt

Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedra, Sporto kompleksas Vasario 16-osios g. 30-34 kab.
Vedėjas doc. dr. Lauras Grajauskas, 39 kab.
Administratorė Laima Reinotienė
Tel. (8 41) 595 760
El. p. kkk@cr.su.lt

Muzikos pedagogikos katedra, 412 kab.
Vedėja prof. dr. Diana Strakšienė
Administratorė Nijolė Juknienė
Tel. (8 41) 595 772
El. p. muzika@su.lt

Specialiosios pedagogikos katedra, 216 kab.
Vedėja doc. dr. Lina Miltenienė, 217 kab.
Administratorė Asta Jundulienė
Tel. (8 41) 595 734
El. p. spk@cr.su.lt

Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra, 205 kab.
Vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė, 204 kab.
Administratorė Roma Misgirdienė
Tel. (8 41) 595 735, 595 732
El. p.  ssg@su.lt

Fakulteto studentų atstovybė, 112 kab.

Stasio Gliaudžio Gamtos muziejus
Muziejaus darbuotojas lekt. Stasys Gliaudys
Tel. (8 41) 595 714

ŠU emeritai, 420 kab.

  

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
P. Višinskio g. 19, 101 kab.

Dekanas doc. dr. G. Šaparnis, 101 kab.
Tel. (8 41) 595 881
Mob. 8 698 26 289
El. p.: shmmf@su.lt,  saparnis@su.lt 

Prodekanė lekt. dr. Lina Garšvienė, 101 kab.
(mokslas, projektinė veikla ir tarptautiniai ryšiai)
Tel. (8 41) 595 882
Mob. 8 611 22 069 
El. p. lina.garsviene@su.lt

Prodekanė doc. dr. Reda Toleikienė, 101 kab.
(Studijos, socialinė partnerystė ir neakademinė veikla) 
Tel. (8 41) 595 882
Mob. 8 686 85 026 

Dekano padėjėjas
Benijaminas Eičas, 104 kab.
Tel. (8 41)595 891
Mob. 8 699 61 538
El. p. benijaminas.eicas@su.lt

Administratorė Birutė Bračkienė, 101 kab.
Tel./faks. (8 41) 595 880
El. p.: shmmf@su.lt , birute.brackiene@su.lt

Studijų duomenų bazių administratorės ir specialistės
El. p. studijuspecialistes@gmail.com

Rita Kasperavičienė, 209 kab.
(Ištęstinės socialinių mokslų krypties magistrantūros studijos)
Tel. (8 41) 595 884
El. p. rita.kasperaviciene@su.lt

Živilė Brasienė, 209 kab.
(Socialinių mokslų krypties ištęstinės ir menų studijos)
Tel. (8 41)595 884
El. p. zivile.brasiene@su.lt

Zinaida Norkuvienė, 210 kab.
(Socialinių ir humanitarinių mokslų krypties studijos)
Tel. (8 41) 595 883
Normal 0 19 false false false MicrosoftInternetExplorer4 El. p. zina.norkuviene@su.lt

Beatričė Poškuvienė, P. Višinskio g. 38
(Tarptautinės studijų programos)
Tel. (8 41) 595 872
Mob. 8 685 06 446
El. p. beatrice.poskuviene@su.lt

Fakulteto studentų atstovybės prezidentė

Evelina Juršytė, 105 kab.
Mob. 8 678 57 593
El. p. FV14_Evelina_Jursyte@stud.su.lt

 

KATEDROS

Ekonomikos katedra, P. Višinskio g. 19, 202, 204 kab.
Vedėja prof. dr. Zita Tamašauskienė
El. p. zita.tamasauskiene@smf.su.lt
Administratorė Laura Dargenytė 
Tel. (8 41) 595 885 
El. p. ekonomikos.katedra@su.lt 

Istorijos ir filosofijos katedra, P. Višinskio g. 38 
Vedėja prof. dr. Rita Regina Trimonienė
El. p. rita.trimoniene@su.lt
Administratorė Jolanta Paliulienė
Tel. (8 41) 595 784
Mob. 8 680 76 955 
El. p. ifk@su.lt   

Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra, P.Višinskio g. 38
Vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
El. p. maskuliuniene@hu.su.lt 
Administratorė  
Tel./faks. (8 41) 595 785
El. p.lklkk@su.lt

Menų katedra, Aušros al. 50-21
Vedėjas doc. dr. Vytautas Žalys
El. p. vytautas.zalys@su.lt
Administratorė Akvilina Slipkuvienė
Tel. (8 41) 393 034
Vidaus 334
El. p. menu.katedra@su.lt  

Užsienio kalbų studijų katedra, P. Višinskio g. 38
Vedėja doc. dr. Aina Būdvytytė
El. p. aina.budvytyte@su.lt
Administratorė Vyda Bajarūnienė
Tel. (8 41) 595 739 
El. p. romgerm@su.lt

Vadybos katedra, P. Višinskio g. 19, 203, 205 kab.
Vedėja prof. dr. Skaidrė Žičkienė 
El. p. skazi@tf.su.lt
Administratorė Aistė Čepaitė
Tel. (8 41) 595 886 
El. p. vadybos.katedra@su.lt 

Viešojo administravimo katedra, P. Višinskio g. 19, 300, 303 kab.
Vedėjas prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
El. p. teo@smf.su.lt
Administratorė Audronė Meškytė 
Tel. (8 41) 595 887 
El. p. viesasis.administravimas@su.lt

 

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekanas prof. dr.  Darius Šiaučiūnas
Tel. (8 41) 590 401
Faks. (8 41) 590 409
El. p. all@mi.su.lt

Prodekanas lekt. dr. Artūras Sabaliauskas
Tel. (8 41) 595 831
El. p. arturas.s@tf.su.lt

Administratorė
Tel. (8 41) 590 402
El. p.:  all@mi.su.lt 

 

KATEDROS

Aplinkotyros ir fizikos katedra
Vilniaus g. 141-425
Vedėja doc. dr. Laura Šukienė
Administratorė Laima Šimkuvienė
Tel. (8 41) 595 721
El. p. oikos@fm.su.lt 

Informatikos ir matematikos katedra
Vilniaus g. 141-102
Vedėja doc. dr. Virginija Garbaliauskienė, 204 kab.
Administratorė Audronė Grišiuvienė
Tel. (8 41) 595 722
El. p. imk@su.lt

Inžinerijos katedra
Vilniaus g. 141-308
Vedėja doc. dr. Loreta Kelpšienė, 309 kab.
Administratorė Violeta Baristienė
Tel. (8 41) 595 843
 
 
„Fotono“ mokykla
Vedėja Diana Leskovienė
Tel. (8 41) 595 724
 
  

MOKSLO INSTITUTAS
P. Višinskio g. 25, 76285 Šiauliai

Direktorė prof. dr. Diana Cibulskienė 
Tel. (8 41) 595 860
Vidinis tel. 860
 
Administratorė Odeta Semonavičienė
Tel. (8 41) 595 860
Vidaus tel. 860
El. p. mokslo.institutas@su.lt  

Humanitarikos tyrimų centras
P. Višinskio g. 25, 125 kab.
Cento vadovas – vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Strelcovas
Mob. 8 650 93 391
El. p.: htc@su.lt,  simonas.strelcovas@su.lt 

Žmogaus gerovės tyrimų centras
P. Višinskio g. 25

Socialinių inovacijų tyrimų centras 
P. Višinskio g. 25; 710, 124, 106 kab.
Cento vadovė – vyriausioji mokslo darbuotoja Virginija Šidlauskienė
Tel. (8 41) 595 757
Vidinis tel. 757
El. p. msc@cr.su.lt 
 
Fizinių ir technologijos mokslų centras
P. Višinskio g. 25, 105 kab.

Tarpsektorinės partnerystės centras
P. Višinskio g. 25, 123 kab.
Tel. (8 41) 393 067
El. p.: socialine.partneryste@su.lt

 

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Stoties g. 11

Direktorė doc.dr. Lidija Ušeckienė
Tel. (8 41) 595 851
El. p. lidija.u@tsi.su.lt 

Direktorės pavaduotoja doc.dr. Rima Bakutytė
Tel. (8 41) 590 406
El. p. rima.a@tsi.su.lt 

Direktorės pavaduotoja lekt. dr. Edita Musneckienė
Tel. (8 41) 393 016
El. p. edita.m@tsi.su.lt 

Referentė Irena Ramonienė
Tel. (8 41) 595 850
Faks. 595 857
El. p. info@tsi.su.lt 

Vyr. metodininkės Edita Januševičienė
Tel. (8 41) 595 854
El. p. edita.j@tsi.su.lt 

Janina Žvirblytė Paslavičienė
Tel. (8 41) 595 858
El. p. janina.zp@tsi.su.lt 

Alfonsa Steponavičienė
Tel. (8 41) 595 855
El. p. alfa.s@tsi.su.lt 

Zita Statkuvienė
Tel. (8 41) 595 852
El. p. zita.s@tsi.su.lt 

Edita Verygienė
Tel. (8 41) 595 853
El. p. edita.t@tsi.su.lt 

Eglė Žukauskaitė
Tel. (8 41) 598 856
El. p. egle.z@tsi.su.lt 

Jolanta Kazanavičienė
Tel. (8 41) 595 858
El. p. jolanta.k@tsi.su.lt 

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SVEIKATINIMO,
HIPOTERAPIJOS IR SPORTO CENTRAS
 
Vasario 16-osios g. 26

Direktorė Daiva Mockevičienė
Tel. 8 (41) 595 733,
Mob. 8 686 16 995
El.p. daiva.mockeviciene@su.lt

Vyresnioji specialistė Daiva Kančelkienė
Tel. (8 41) 595 733
Mob. 8 616 99 109
El. p. shsc@su.lt

E. STUDIJŲ CENTRAS
Vasario 16-osios g. 26

Vedėja doc. dr. Asta Slotkienė
Tel. (8 41) 393 076
Vidinis tel. 376
El. p. asta.slotkiene@su.lt  

 

TECHNOLOGINIŲ BANDYMŲ CENTRAS
Pagėgių g. 43
Vadovė doc. dr. Dalia Čikotienė
Tel./faks. (8 41) 393 036
Vidaus tel. 336
El. p. tbc@tf.su.lt
Tinklapis http://tbc.su.lt/

 
BIBLIOTEKA
Vytauto g. 84  
 
Direktorė Aušra Mingailienė
Tel. (8 41) 595 704
Mob. 8 699 218 55
Faks. (8 41) 393052

Informacija 
Tel. (8 41) 595 706 

Administracija 
Tel. (8 41) 393 053
 
Dokumentų fondo formavimo skyriaus vedėja Jūratė Grušienė
Tel. (8 41) 393 049
 
Leidybos skyriaus vedėja Jūratė Antukienė
Tel. (8 41) 393 060
Vidaus tel. 360
El. p. jurate@cr.su.lt 
 
Kalbos redaktorė Ligita Mykolaitienė
Tel. (8 41) 393 048
Vidaus tel. 348
El. p. ligita.mykolaitiene@lib.su.lt 
 
Dizainerė-maketuotoja Laura Vilkanauskienė
Tel. (8 41) 393 048
Vidaus tel. 348
El. p. laura.vilkanauskiene@lib.su.lt 
 
Vyriausioji bibliotekininkė Vida Vertelienė (kuruoja publikacijų duomenų bazę)
Tel. (8 41) 595 758
El. p. vida.v@lib.su.lt 
 
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dainora Zambacevičienė
Tel. (8 41) 393 050
 
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Tomas Musteikis 
Tel. (8 41) 393 066
 
 
VšĮ Baltų centras
P. Višinskio g. 38
Vadovė doc. dr. R. Kvašytė
Tel. (8 41) 595 785 
 

Botanikos sodas
Paitaičių g. 4
Direktorius  dr. Martynas Kazlauskas
Tel. (8 41) 553 934
El.p. dir@bs.su.lt 

 
Dailės galerija
Vilniaus g. 141
Parodų kuratorius Kornelijus Užuotas
Tel. 8(41) 595829
Mob. 8620 79 987
El. p. su.dailesgalerija@gmail.com,  kornelijus.uzuotas@su.lt 
 

Darbuotojų profesinė sąjunga
P. Višinskio g. 25
Pirmininkė Angelė Kavaliauskienė
Tel. (8 41) 595 771
El. p. profsajungos@cr.su.lt

 
  
Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės" sk. 
P. Višinskio g. 25
Pirmininkas prof. dr. Vaclovas Tričys 
Tel. (8 41) 595 741
  
 
Savanorių centras
P. Višinskio g. 25, 105 aud.
Mob. 8 600 097 23
 
 
Sporto skyrius
P. Višinskio g. 25
vedėjas Mindaugas Budvytis
Tel. (8 41) 595 761
El. p.sportas@su.lt  
 
 
Stasio Gliaudžio Gamtos muziejus
P. Višinskio g. 25
Muziejaus darbuotojas lekt. Stasys Gliaudys 
Tel. (8 41) 595 714
 
 
Šiaulių universiteto istorijos muziejus
Vilniaus g. 88
Birutė Lukošiūtė
Mob. 8 612 83 550
El. paštas birute.lukosiute@gmail.com
 
Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos centras
P. Višinskio g. 38
Vadovas doc. dr. Simonas Strelcovas  
Mob. 8 650 93 391
El. p.: htc@su.lt,  simonas.strelcovas@su.lt
 
Juristas
Vilniaus g. 88
Saulius Valasevičius
Mob.8 657 877 99
El. p. saulius.valasevicius@su.lt 
 
Kalbos tvarkytojas
Vilniaus g. 88
Algirdas Malakauskas  
Tel. (8 41) 595 825
Mob. 8 699 451 74
 

Universiteto kapelionas
P. Višinskio g. 25
kun. Arūnas Jankauskis
El. p. kapelionas@cr.su.lt  

Studentų atstovybė
P. Višinskio g. 15A
Prezidentė Roberta Stonkutė
Tel. (8 41) 393 019
Vidinis tel. 319
El. p. info@susa.lt 
 
AIESEC LIETUVA Šiaulių filialas 
Dubijos g. 1B
AIESEC Šiauliai prezidentas Domas Ignatavičius 
Mob. 8 601 58 548

 

Universiteto rūmai

Centriniai rūmai
Vilniaus g. 88
Tel. (8 41) 595 795
Tel. (8 41) 595 823 

I rūmai
P. Višinskio g. 25, Vytauto g. 84
Dekanės padėjėjas A. Andriulis
Tel. (8 41) 595 776

II rūmai
Aušros al. 50
Dekano padėjėjas Benijaminas Eičas
Tel. (8 41) 595 891

III rūmai
P.Višinskio g. 38
Dekanės padėjėjas Benijaminas Eičas
Tel. (8 41) 595 891

IV rūmai
Vilniaus g. 141
Dekano padėjėjas Juozas Černauskas
Tel. (8 41) 595 846

V rūmai
Stoties g. 11
Direktorės padėjėja ūkio reikalams
Janina Brazienė
Tel. (8 41) 393 068

VII rūmai
P. Višinskio g. 19
Dekano padėjėjas Benijaminas Eičas
Tel. (8 41) 595 891

 

Bendrabučiai

II bendrabutis (P. Višinskio g. 15A)
Komendantė V. Žalpienė (8 41) 393 024
Vidinis tel. (8 41) 324
Budėtoja (8 41) 393 025
Vidinis tel. 325

IV bendrabutis (Dubijos g. 1B)
Komendantė D. Babičienė (8 41) 393 028
Vidinis tel. 328
Budėtoja (8 41) 393 029
Vidinis tel. 329

 


Vyresnioji specialistė