TARYBA
SENATAS
REKTORATAS

TARNYBOS

 • Administracijos reikalų tarnyba
 • Finansų tarnyba
 • Infrastruktūros valdymo tarnyba
 • Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba
 • Mokslo ir meno tarnyba
 • Studijų ir tarptautinių programų tarnyba
 • Vidaus audito tarnyba
INSTITUTAI IR CENTRAI
 • Edukologijos institutas
 • Regionų plėtros institutas
 • Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas
 • Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras

 

BIBLIOTEKA

KITI PADALINIAI

 • Asociacija „Baltų centras“
 • Botanikos sodas
 • Dailės galerija
 • Darbuotojų profesinė sąjunga
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės“ skyrius
 • Stasio Gliaudžio gamtos muziejus
 • Universiteto kapelionas
 • Studentų atstovybė
 • Universiteto rūmai
 • Bendrabučiai

MENO KOLEKTYVAI

 • Merginų choras „Pavasaris"
 • Liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė"
 • Pučiamųjų instrumentų orkestras
 • Folkloro ansamblis „Vaiguva"
 • Kamerinis orkestras
 • Mišrus choras „Studium"
 • Muzikos pedagogikos specialybės mišrus choras
 • Muzikos pedagogikos specialybės styginių instrumentų ansamblis

 
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai, įm. k. 111951345

 

TARYBA

Pirmininkas Laisvūnas Bartkevičius
Tel. (8 41) 595 800
El. p. taryba@su.lt
 

SENATAS
Vytauto g. 84

Pirmininkė prof. dr. Diana Strakšienė
Tel. (8 41) 595 772
El. p. senatas@su.lt       

  
REKTORATAS
P. Višinskio g. 38

Laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. dr. Darius Šiaučiūnas 
Tel. (8 41) 595 800
El. p. darius.siauciunas@su.lt 

Sekretorė-referentė Asta Šeibelytė
Tel. (8 41) 595 800
El. p. all@cr.su.lt

Laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas prof. dr. Renata Bilbokaitė 
Tel. (8 41) 595 801
El. p. renata.bilbokaite@su.lt 

Sekretorė-referentė Arvyda Bučnienė
Tel. (8 41) 595 801
El. p. studijos@su.lt 
 
Laikinai einanti mokslo ir meno prorektoriaus pareigas prof. dr. Diana Cibulskienė
Tel. (8 41) 595 802
 
Sekretorė-referentė Danguolė Gaudinskaitė
Tel. (8 41) 595 802
El. p. danguole.gaudinskaite@su.lt
 
Šiaulių universiteto juristas
Vyriausiasis juristas Remigijus Šivickis
Mob. 8 621 77 718
 
Juristas universiteto bendruomenės narius konsultuoja pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 15 val., 207 kab. (P. Višinskio 38)., kitu laiku konsultuoja nurodytais kontaktais. 

 

TARNYBOS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė dr. Jurgita Smilgienė 
Tel. (8 41) 595 750
El. p. jurgita.smilgiene@su.lt

Personalo duomenų apdorojimo vyresnysis specialistas Mindaugas Joniškis 

Personalo vyresn. specialistės:

Nijolė Pilipavičienė
Tel. (8 41) 393 074
 
Dainora Striškienė
Tel. (8 41) 595 744
 
Zita Raziulienė
Tel. (8 41) 595 764
El. p. zita.raziuliene@su.lt
 
Dokumentų valdymo vyresnioji specialistė Kristina Tankūnienė 
Tel. (8 41) 595 822
Faks. (8 41) 595 809
 
Kalbos tvarkytojas Algirdas Malakauskas
Mob. 8 699 45 174
El. p. algirdas.malakauskas@su.lt

Archyvarai
Dubijos g. 1B (4 bendrabutis)

Archyvo paslaugų vyresnysis specialistas Pranciškus Udras
El. p. pranciskus.udras@su.lt
 
Archyvo paslaugų specialistė Elvyra Vaičaitienė
El. p. elvyra.vaicaitiene@su.lt
 
Tel. 8 602 52 265
 

FINANSŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė-vyr. finansininkė Rasa Ginaitė
Tel. (8 41) 595 810
El. p. rasa.ginaite@su.lt 

Vyr. specialistė Regina Simaitienė 
Tel. (8 41) 590 403 
El. p. regina.simaitiene@su.lt 

Vyr. ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė
Tel. (8 41) 595 807
El. p. dovile.rupliene@su.lt  

Pirkimų grupė

Vyresnioji specialistė Albina Kvaukienė (atsakinga už komandiruotes)
Tel. (8 41) 590 404
El. p. albina.kvaukiene@su.lt 

Vyresnioji specialistė Loreta Žuraitienė
Tel. (8 41) 595 812
El. p. loreta.zuraitiene@su.lt

Turto ir viešųjų pirkimų grupė

Vyresnioji specialistė Irena Lengvenė 
Tel. (8 41) 595 814
El. p. irena.lengvene@su.lt   

Vyriausiasis specialistas (pirkimų organizatorius) Arvydas Vaičiulis
Tel. (8 41) 393 011
El. p. komunikacija@su.lt 

Pajamų grupė 

Vyresnioji specialistė Danutė Vaitkuvienė (atsakinga už studijų įmokas)
Tel. (8 41) 595 811
El. p. danute.vaitkuviene@su.lt  

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO TARNYBA

P. Višinskio g. 38
Direktorius Aidanas Barzelis
Tel. (8 41) 393 015
Mob. 8 610 13 759 
El. p. aidanas.barzelis@su.lt
 
Specialistė Lilija Laidauskaitė
Tel. (8 41) 595 700 
Mob.: 8 647 28 189, 8 650 74 867  
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Algis Kisielius
Tel. (8 41) 595 845
 
Specialistas pastatų eksploatacijai Benijaminas Eičas
Tel. (8 41) 595 891
Mob. 8 699 61 538
 
Vairuotojas Vytas Šakūnas
Mob. 8 650 68 479 

Informacinių sistemų centras 
P. Višinskio g. 25-310

Vyriausiasis specialistas informacinių sistemų veiklai Mindaugas Stoncelis
Tel. (8 41) 595 737
El. p. mindaugas.stoncelis@su.lt 
 
Programuotojas Evaldas Vičas

Informacinių skaitmeninių sistemų aptarnavimo inžinierius Deividas Katlauskas

Tel. (8 41) 595 703
Mob. 8 694 75 092
El. p. deividas.katlauskas@su.lt 

Informacinių skaitmeninių sistemų aptarnavimo inžinierius Ignas Gečas
Tel. (8 41) 595 703
El. p. ignas.gecas@su.lt

Kompiuterių priežiūros specialistai

Giedrius Stugas
El. p. giedrius.stugas@su.lt

Marijus Klimas
 
Mindaugas Joniškis
 

KOMUNIKACIJOS IR RINKODAROS TARNYBA
P. Višinskio g. 38

Direktorė Sonata Tenytė 
Tel. (8 41) 393 010
Mob. 8 696 65 235
El. p. sonata.tenyte@su.lt

Vyriausiasis rinkodaros specialistas (renginių organizavimui) Arvydas Vaičiulis 
Tel. (8 41) 393 011
 
Vyresnysis specialistas vidaus komunikacijai Zenonas Ripinskis
Tel. (8 41) 595 729
El. p. zenonas.ripinskis@su.lt
 
Vyresnysis specialistas darbui su medijomis Tomas Andrijauskas
Tel. (8 41) 595 729
El. p. tomas.andrijauskas@su.lt 

Vyresnioji specialistė ryšiams su žiniasklaida Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
Mob. 8 616 45 915
El. p. dovile.kaveckiene@su.lt    

Komunikacijos specialistė (grafiniam darbui)  Laura Vilkanauskienė
Tel. (8 41) 393 048
 
Vyresnioji rinkodaros specialistė Asta Michailova
Tel. (8 41) 393 011
 
Alumnų ir karjeros koordinavimo specialistė Reda Ulinskaitė-Nosavičienė
Tel. (8 41) 393 010
 
 
MOKSLO IR MENO TARNYBA
P. Višinskio g. 38
 
Direktorė doc. dr. Daiva Korsakienė 
Tel. (8 41) 595 821
Faks. (8 41) 595 809
El. p. daiva.korsakiene@su.lt
 
Vyriausioji specialistė dr. Kristina Rūdytė 
Tel. (8 41) 595 821
 
Tarpsektorinės partnerystės centras
P. Višinskio g. 38 (303 kab.)
 
Vyresnioji specialistė Vitalija Leščiauskienė
Tel. (8 41) 393 067
El.p. vitalija.lesciauskiene@su.lt 
 
Vyresnioji specialistė Austė Noreikaitė
Tel. (8 41) 393 067
El. p.: auste.noreikaite@su.lt 
 
Vyriausioji specialistė Sigita Gintilatė
Tel. (8 41) 393 067
 
STUDIJŲ IR TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ TARNYBA
P. Višinskio g. 38
 
Direktorė dr. Regina Karvelienė
Tel. (8 41) 393 042
Faks. (8 41) 595 809
El. p. regina.karveliene@su.lt 

Vyr. specialistė Edita Vaičaitienė
Tel. (8 41) 595 818
El. p. edita.vaicaitiene@su.lt 

Vyr. specialistė priėmimui Živilė Brasienė
Tel. (8 41) 595 755
El. p. studijuok@su.lt 

Vyr. specialistė studijų tarptautiškumui, „Erasmus+“ institucinė koordinatorė Beatričė Poškuvienė
Tel. (8 41) 595 743
El. p. beatrice.poskuviene@su.lt 

Vyresnioji specialistė studijų duomenų analizei Ugnė Biezumaitė
Tel. (8 41) 595 817
El. p. ugne.biezumaite@su.lt 

Specialistė programavimui Lina Šišlaitė
Tel. (8 41) 595 819
El. p. lina.sislaite@su.lt 

Vyresnioji specialistė studijų procesui organizuoti (tvarkaraščiai, auditorijos) Renata Juknienė
Tel. (8 41) 595 731
El. p. renata.jukniene@su.lt 

Vyresnioji specialistė duomenų bazėms administruoti Rita Kasperavičienė
Tel. (8 41) 595 884
El. p. rita.kasperaviciene@su.lt 

Specialistė duomenų bazėms administruoti Violeta Zalunskienė
Tel. (8 41) 590 402
El. p. violeta.zalunskiene@su.lt 

Specialistė duomenų bazėms administruoti Regina Šemetienė
Tel. (8 41) 595 711
El. p. regina.semetiene@su.lt 

Vyresnioji specialistė tarptautinėms studijoms Ieva Grušaitė
(laipsnio siekiantys užsienio studentai, migracijos klausimai, užsienio studentų integracija, tarptautinė rinkodara)
Tel. (8 41) 595 816
El. p. ieva.grusaite@su.lt   

Specialistė studijų dokumentacijai Ilona Vizgirdienė
(kvalifikaciją liudijantys dokumentai, pažymos)
Tel. (8 41) 595 817
El. p. ilona.vizgirdiene@su.lt 

Vyresnioji specialistė studentų reikalams Aida Mikalonienė
(darbui su asmenimis, turinčiais negalią, ir našlaičiais; studentų praktikos, studentų paskolos, socialinės stipendijos, studijų kainos kompensavimas)
Tel. (8 41) 595 765
El. p. aida.mikaloniene@su.lt     

EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS
P. Višinskio g. 25-213, 214
 
Laikinai einanti instituto direktoriaus pareigas prof. dr. Daiva Malinauskienė
Tel. (8 41) 370 492
 
Administratorė Skaistė Kovienė
Tel. (8 41) 595 735
 
Studijų koordinatorė Roma Misgirdienė
215 kab.
Tel. (8 41) 595 718
 
Studijų koordinatorė Asta Jundulienė
216 kab.
Tel. (8 41) 595 734
 
Studijų koordinatorė Vyda Bajarūnienė
306 kab.
Tel. (841) 595 739
El. p. vyda.bajaruniene@su.lt
 
REGIONŲ PLĖTROS INSTITUTAS
P. Višinskio g. 25-402, 403
 
Laikinai einanti instituto direktoriaus pareigas dr. Lina Garšvienė
Tel. (8 41) 370 496
 
Administratorė Asta Repšienė
Tel. (8 41) 595 885
 
Studijų koordinatorė Jolanta Paliulienė
305 kab.
Tel. (8 41) 595 886
  
Studijų koordinatorė Audronė Grišiuvienė
305 kab.
Tel. (8 41) 595 722
 
TĘSTINIŲ IR NUOTOLINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Vytauto 84-115
 
Direktorė doc. dr. Rima Bakutytė
Tel. (8 41) 595 851
El. p. rima.bakutyte@su.lt 

Vyriausioji specialistė praktiniam mokymui doc. dr. Edita Musneckienė
Tel. (8 41) 393 016
El. p. edita.musneckiene@su.lt 

Administratorė Akvilina Slipkuvienė
Tel. (8 41) 595 850
El. p. akvilina.slipkuviene@su.lt 

Vyresniosios specialistės praktiniam mokymui:
 
Birutė Bračkienė
Tel. (8 41) 595 854
El. p. birute.brackiene@su.lt
 
Irena Ramonienė
Tel. (8 41) 595 856
El. p. irena.ramoniene@su.lt 
 
Edita Verygienė
Tel. (8 41) 595 853
El. p. edita.verygiene@su.lt 
 
Vyresnioji specialistė apskaitai Nijolė Kriščiūnienė
Tel. (8 41) 595 852
El. p. nijole.krisciuniene@su.lt 
 
Informacinių technologijų administratorius Lukas Vaitkevičius
Tel. 8 699 28 730
 
Informacinių technologijų taikymo studijose specialistė Asta Margienė
Tel. 8 613 58 889
El. p. asta.margiene@su.lt 
 
SVEIKATINIMO, HIPOTERAPIJOS IR SPORTO CENTRAS 
Vasario 16-osios g. 30

Direktorė Agnė Savenkovienė
Tel. 8 (41) 595 733
Mob. 8 681 15 278 
El. p. agne.savenkoviene@su.lt,  agne0513@gmail.com 

Vyresnioji specialistė Roma Misgirdienė
Tel. (8 41) 595 733
Mob. 8 699 61 684 
El. p. shsc@su.lt

 
BIBLIOTEKA
Vytauto g. 84
 
Direktorė Aušra Mingailienė
Tel. (8 41) 595 704
Mob. 8 699 21 855
 
Informacija 
Tel. (8 41) 595 706 
Administracija 
Tel. (8 41) 393 053
 
Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Jūratė Antukienė
Tel. (8 41) 393 060
El. p. jurate.antukiene@su.lt
 
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dainora Zambacevičienė
Tel. (8 41) 393 050
 
Vyr. bibliotekininkė Vida Vertelienė (kuruoja publikacijų duomenų bazę)
Tel. (8 41) 595 758
 
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Tomas Jurevičius
Tel. (8 41) 393 066
El. p. tomas.jurevicius@lib.su.lt
 
Vyr. bibliotekininkė Laura Vladykienė (kuruoja naujų knygų pirkimus)
Tel. (8 41) 393 049
El. p. laura.vladykiene@lib.su.lt 
 
Vyr. bibliotekininkė Jūratė Grušienė (kuruoja baigiamųjų darbų įkėlimą į eLABa ETD)
Tel. (8 41) 393 051
 
Vyr. bibliotekininkė Vida Steponavičienė (dr. J.Šliūpo archyvas, reti spaudiniai)
 
Vyr. bibliotekininkė Laima Sruogienė (Renginių organizavimas ir aptarnavimas)
Tel. (8 41) 595 860
 
 
Asociacija „Baltų centras“
Vytauto g. 84-417

Vadovė doc. dr. Regina Kvašytė
Mob. 8 656 20 597
 

BOTANIKOS SODAS
Paitaičių g. 4

Direktorius  dr. Martynas Kazlauskas
Mob. 8 684 54 652
El. p. martynas.kazlauskas@su.lt

Administratorė Rita Šulskienė
Tel. 8 659 93 748
El. p. rita.sulskiene@su.lt 

 
DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141

Parodų kuratorius Kornelijus Užuotas
Tel. (8 41) 595 829
Mob. 8 620 79 987
El. p. kornelijus.uzuotas@su.lt 
 
Darbuotojų profesinė sąjunga
P. Višinskio g. 25

Pirmininkė Angelė Kavaliauskienė
Tel. (8 41) 595 771
El. p. profsajungos@cr.su.lt
 
Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės" sk. 
P. Višinskio g. 25
 
Pirmininkas prof. dr. Vaclovas Tričys 
Tel. (8 41) 595 741
 
Stasio Gliaudžio gamtos muziejus
P. Višinskio g. 25, 407 auditorija
 
Muziejaus darbuotoja Žydrūnė Valainytė 
Tel. (8 41) 553 934
El. p. zydrune.valainyte@su.lt 
 
Universiteto kapelionas
P. Višinskio g. 25
kun. Arūnas Jankauskis
El. p. kapelionas@cr.su.lt  
 
„Fotono“ mokykla
Vedėja Diana Leskovienė
Tel. (8 41) 595 724
 
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
P. Višinskio g. 15A
 
Prezidentė Aistė Žilevičiūtė 
Tel. (8 41) 393 019
El. p. info@susa.lt 
 
Universiteto rūmai
Centriniai rūmai
Vilniaus g. 88
Tel. (8 41) 595 700
 
I rūmai
P. Višinskio g. 25
Budėtojas
Tel. (8 41) 595 745
 
II rūmai
Aušros al. 50
Tel. (8 41) 595 700
 
III rūmai
P. Višinskio g. 38
Budėtojas
Tel. (8 41) 595 789
 
IV rūmai
Vilniaus g. 141
Budėtojas
Tel. (8 41) 595 700
 
V rūmai
Stoties g. 11
Tel. (8 41) 595 700
 
VII rūmai
P. Višinskio g. 34
Tel. (8 41) 595 700 
 
Bendrabučiai
II bendrabutis
P. Višinskio g. 15A
Tel. (8 41) 595 700
 
IV bendrabutis
Dubijos g. 1B
 
Valdytoja Nijolė Juknienė 
Tel. (8 41) 393 028
El. p. nijole.jukniene@su.lt
 
Budėtojas (8 41) 393 029